• Rettsvern mot omgåelse av DRM-teknologi : en trussel mot opphavsretten? 

      Rieber-Mohn, Thomas (Arbeidsnotat, Working paper, 2006-02)
      Da EUs Opphavsrettsdirektiv i 2005 ble implementert i norsk rett, forårsaket det noe så uvanlig som en allmenn samfunnsdebatt om opphavsrettslige spørsmål. Det som satt sinnene i kok var først og fremst innføringen av et ...