• Optimal merverdibeskatning av mediemarkeder : en tosidig analyse 

      Robstad, Ørjan; Hagen, Øyvind (Arbeidsnotat, Working paper, 2010-06)
      Våre analyser gjennomført i Hotelling- og Saloprammeverket tyder på at anvendte beskatningsregimer i mediemarkeder ikke er samfunnsmessig optimale. En lav brukerbeskatning bidrar til en høyere brukerpris, overetablering ...