• Modernisert men urettferdig folketrygd? 

      Robstad, Siri Sollid; Almås, Ingvild (Arbeidsnotat;04/12, Working paper, 2012-01)
      Som et resultat av en aldrende befolkning har det i Norge som i de fleste andre OECD land, tvunget seg fram en reformering av pensjonssystemet. Med bred politisk enighet ble forslaget til modernisert folketrygd vedtatt med ...