• Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2003 

      Døving, Erik; Ure, Odd Bjørn; Teige, Berit; Skule, Sveinung (Arbeidsnotat, Working paper, 2003-12)
      Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) er et ledd i iverksetting av Kompetansereformen. Utgangspunktet for programmet er at markedet for etter- og videreutdanning ikke fungerer så bra som det bør og kan. Programmet har som ...