• A crisis not wasted : institutional and structural reforms behind Norway’s strong macroeconomic performance 

   Steigum, Erling; Thøgersen, Øystein (Working paper;50/13, Working paper, 2013-12)
   This paper draws the line between the Norwegian boom-bust cycle and crises in the late 1980s and early 1990s, the succeeding institutional and structural reforms and the strong macroeconomic performance and stability of ...
  • Finanspolitisk regelstyring : mindre fleksibilitet - bedre resultater? 

   Thøgersen, Øystein (Arbeidsnotat, Working paper, 2004-11)
   Normativ teori for optimal finanspolitikk tilsier at skatteratene bør utjevnes over tid. Egenskaper ved de politiske budsjettprosessene skaper imidlertid en tendens til offentlig formuestæring eller gjeldsakkumulasjon som ...
  • Pengepolitikkens evolusjon 

   Thøgersen, Øystein (;2011:36, Working paper, 2011-12)
   Denne artikkelen vil diskutere aspekter ved norsk pengepolitikks omfattende utvikling i de senere ti-år. Et hovedpoeng er at denne har et evolusjonært preg. Endringer i økonomiens virkemåte og opplevde nye utfordringer så ...
  • Terminstrukturen i Brent-futures markedet 

   Brudvik, Pål; Henriksen, Espen R.; Thøgersen, Øystein (Arbeidsnotat, Working paper, 2000-05)
   Terminstrukturen for en råvare har stor betydning for hensiktsmessigheten av ulike prissikringsstrategier. I dette notatet studerer vi prisbildet i markedet for Brent-futures i perioden 1988-1998. Sentrale begreper når ...