• Sport i norsk radio 1982-2004 

      Thomsen, Ragnhild (Arbeidsnotat, Working paper, 2005-01)
      Sport i norsk radio 1982-2004 undersøker utviklingen av norsk radio generelt og av radiosport spesielt de siste 20 årene. Med utgangspunkt i teorier om politisk økonomi viser artikkelen hvordan faktorer som eierforhold, ...