• Bilindustrien i Kina : utvikling og utsikter i lys av WTO-avtalen 

      Torpe, Halfdan Otto (Arbeidsnotat, Working paper, 2003-12)
      Denne siviløkonomutredningen er et bransjestudium av bilindustrien i Kina. Viktige emner er WTO-avtalens betydning for bilindustrien og myndighetenes sterke kontroll med industrien i Kina. Kina er et interessant marked med ...