• Avanseregulering i den norske bokmarknaden. Teoretiske og praktiske effektar 

      Selseng, Siri Hovland; Træen, Martine Nesøy (Arbeidsnotat;40/13, Working paper, 2013-10)
      17. juni 2013 vart boklova vedteken på Stortinget. Lova spesifiserer ei avanseregulering i form av ein maksimal rabatt leverandør kan gje forhandlar og eit ikkje-diskrimineringsprinsipp basert på vertikalt eigarskap. Denne ...