• Styring etter finansielle indikatorer : er oljeselskapene kortsiktige? 

      Osmundsen, Petter; Sørenes, Terje; Lindbäck, Morten E.; Wigestrand, Arnstein O. (Arbeidsnotat, Working paper, 2002-06)
      Med oljeselskaper som case, beskrives noen av verdsettingsmetodene som brukes av analytikere og investeringsbanker. De finansielle indikatorene markedet benytter danner en insentivstruktur for ledelsen i selskapene. I ...