• Global warming stationarity in sea temperature data 

   Lorentzen, Torbjørn (Working paper, Working paper, 2007-06)
   According to the UN's Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC), the earth's climate is already changing. The objective of the paper is to analyze how the average yearly sea temperature has evolved at two different ...
  • Klimaendringer og skidestinasjonen Voss 

   Skjeret, Frode André (Arbeidsnotat, Working paper, 2009-12)
   Arbeidsnotatet ser på ulike aspekter ved klimaendringer og medfølgende utfordringer og muligheter Voss kommune har som skidestinasjon. Arbeidsnotatet bygger på en gjennomgang av den internasjonale litteraturen som vurderer ...