• Bør kommuner kjøpe helseforsikring 

   Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge; Nordanger, Lene Kristin (Arbeidsnotat, Working paper, 2006-12)
   Private helseforsikringer har så langt hatt et relativt beskjedent omfang i Norge, også sammenliknet med våre skandinaviske naboland. Den viktigste årsaken til at relativt få tegner private forsikringer mot sykdom, er ...
  • Eldre sykehuspasienter og det kommunale pleie- og omsorgstilbudet 

   Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode; Lurås, Hilde (Arbeidsnotat, Working paper, 2007-03)
   Dette notatet dokumenter resultater fra ett av flere arbeider som hadde som formål å evaluere effekter av sykehusreformen. Målet med reformen, som ble gjennomført fra 1. januar 2002, var å legge grunnlaget for en helhetlig ...
  • Long term care and hospital length of stay for elderly patients 

   Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode; Lurås, Hilde (Working paper, Working paper, 2007-04)
   The proportion of elderly people in the population is increasing and old patients’ bed occupancy rate in hospitals increases as a fraction of total bed occupancy. Because old patients, on average, are frailer than other ...
  • Prioriteringspraksis før og etter sykehusreformen 

   Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge; Kaarbøe, Oddvar M. (Arbeidsnotat, Working paper, 2007-03)
   Dette notatet dokumenter resultater fra ett av flere arbeider som hadde som formål å evaluere effekter av sykehusreformen. Målet med reformen, som ble gjennomført fra 1. januar 2002, var å legge grunnlaget for en helhetlig ...