• OL i Tromsø: Hva koster egentlig et idrettsanlegg? 

      Pedersen, Karl Rolf (Arbeidsnotat, Working paper, 2008-09)
      I dette notatet illustreres – ved hjelp av et eksempel – hvordan ulike mål på samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til bygging av et OL-relatert idrettsanlegg, kan beregnes. Utgangspunktet er anleggskostnadene vurdert til ...