Show simple item record

dc.contributor.authorHagen, Kåre Petter
dc.contributor.authorHope, Einar
dc.date.accessioned2006-06-26T17:48:43Z
dc.date.available2006-06-26T17:48:43Z
dc.date.issued2004-06
dc.identifier.issn1503-2140
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/165412
dc.description.abstractStudien drøfter konkurransepolitiske problemstillinger knyttet til dynamisk konkurranse og effektivitet i næringer og markeder der innovasjon er en viktig konkurranseparameter. Dette er tema som er omfattet av stor interesse, både fra et teoretisk og praktisk konkurransepolitisk synspunkt. I første del redegjøres det for noen økonomiske særtrekk ved innovative næringer og hva som karakteriserer konkurranseforholdene i markeder med innovasjon og investeringer i kunnskapskapital som sentrale konkurranseparametre. Under dette drøftes blant annet konkurranseforhold i to-sidige markeder og konkurransepolitiske problemstillinger som kan oppstå i markeder som er karakterisert av utstrakt anvendelse av ulike former for teknologiske standarder eller systemer, slik man typisk finner det innenfor IKT-sektoren. I annen del diskuteres en rekke aspekter og karakteristika ved dynamisk konkurranse og dynamisk effektivitet i innovative markeder, med vekt på å utvikle operasjonelle mål eller indikatorer som kan anvendes i konkurranseanalyser for konkurransepolitiske formål. Det redegjøres for ulike teorier for dynamisk konkurranse og implikasjoner av teoriene for utforming og håndheving av konkurransepolitikken. Det redegjøres også for ulike indekser eller indikatorer for dynamisk effektivitet som ville kunne anvendes i konkurranseanalyser av innovative markeder. Fremstillingen er eksemplifisert med to utvalgte områder for dynamisk konkurranseanalyse, nemlig rovprising og kunnskapsbaserte rettigheter som essensiell fasilitet.en
dc.format.extent477502 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotaten
dc.relation.ispartofseries2004:26en
dc.titleKonkurranse og konkurransepolitikk i innovative næringeren
dc.typeWorking paperen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record