Show simple item record

dc.contributor.authorNoddeland, Maja Vaale
dc.date.accessioned2006-06-27T15:41:48Z
dc.date.available2006-06-27T15:41:48Z
dc.date.issued2004-04
dc.identifier.issn1503-2140
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/165456
dc.description.abstractSiden 1994 er maritime bedrifter solgt fra Norge til utlandet for omlag 44 milliarder NOK. Særlig rederiene opplever store endringer på eiersiden. Utenlandske eiere øker sjansen for at hovedkontorfunksjoner forsvinner fra Norge. Norsk maritim sektor er en næringsklynge med tette koblinger mellom de ulike delene. Rederiene har en viktig posisjon i denne klyngen. At rederiene forsvinner vil derfor kunne få uheldige konsekvenser for resten av næringen. Rederiene opererer i et internasjonalt marked og er svært mobile. Grunnen til utflyttingen er primært at norske rammebetingelser, spesielt skatteregimet, påfører rederiene konkurranseulemper. Globalisering, og lokaliseringskonkurransen den medfører, øker rederienes flytteincentiver. Maritim næring er en av de få næringene der Norge har en plass i verdenstoppen, og sektoren er en viktig bidragsyter til verdiskapning, sysselsetting og valutainngang. For å kunne beholde et høyt velferdsnivå må nedbyggingen av konkurranseutsatt sektor reverseres. Å miste maritim næring vil være kritisk for Norge.en
dc.format.extent443393 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotaten
dc.relation.ispartofseries2004:18en
dc.titleThe winner takes it all? : rederiene flytter - årsaker og konsekvenseren
dc.typeWorking paperen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record