Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjørndalen, Jørgen
dc.contributor.authorNese, Gjermund
dc.date.accessioned2006-06-22T06:31:18Z
dc.date.available2006-06-22T06:31:18Z
dc.date.issued2005-06
dc.identifier.issn1503-2140
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/165464
dc.description.abstractNorske myndigheter legger opp til at naturgass i økt grad skal benyttes på det innenlandske markedet og at denne gassen skal handles på markedsbestemte betingelser. Et innenlandsk gassmarked vil ventelig bli relativt lite og marginalt sammenliknet med de europeiske markedene som hovedsakelig representerer alternative avsetningsmuligheter for norsk gass. Man må derfor forvente at utviklingen i det internasjonale gassmarkedet, i første rekke innenfor EU, i vesentlig grad vil sette rammebetingelsene for den fremtidige utbredelse av et innenlandsk gassmarked. Artikkelen peker bl.a. på at gassen i økende grad vil handles og prises på markedsplasser/børser for gass, såkalte ”gas hubs”.en
dc.format.extent217786 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotaten
dc.relation.ispartofseries2005:36en
dc.titleØkt bruk av gass innenlands : Norge som del av et europeisk gassmarkeden
dc.typeWorking paperen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel