Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRusten, Grete
dc.date.accessioned2006-06-26T11:44:50Z
dc.date.available2006-06-26T11:44:50Z
dc.date.issued2003-04
dc.identifier.issn1503-2140
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/165588
dc.description.abstractEn effektiv og landsdekkende posttjeneste er en vesentlig del av den samfunnsmessige infrastrukturen, og har direkte betydning for bedrifter og innbyggeres muligheter til å delta i økonomiske aktiviteter og øvrig samfunnsliv. Posttjenester er samtidig en viktig forutsetning for samarbeid og kommunikasjoner over landegrensene. I dette notatet vil jeg drøfte hvordan offentlig politikk har påvirket utviklingen innen postområdet med spesiell vektlegging på regionale effekter. Notatet er utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementets Effektutvalg som ble nedsatt av Regjeringen høsten 2001, og som jobber med kartlegging av effekter av statlig innsats på ulike områder. Fremdeles er det slik at den tidligere forvaltningsbedriften som nå heter Posten A/S, her som i en rekke andre land, har beholdt en monopolsituasjon på visse avgrensede tjenesteområder. Kommersialiseringen og de endrede rammevilkårene som følge av omorganisering, medfører at selskapet har måttet synliggjøre kostnadene i tjenesteproduksjonen og kvaliteten på tjenestene. De empiriske testene som utføres langs flere dimensjoner tyder på at Posten klarer kravene som innebærer at de skal gi et landsdekkende likeverdig tjenestetilbud. I forhold til dekningen av postkontortjenester, har det vært regionalpolitisk begrunnet at en gjennom konsesjonen pålegger postoperatøren å ha minst en slik enhet i alle landets kommuner. Dette kravet har til tross for omfattende omlegginger av ekspedisjonsnettet, blitt opprettholdt. Gjennomgangen viser ellers at det er bare som arbeidsplass at en over tid måler negative regionale effekter i form av bemanningsreduksjoner. For Posten innebærer utfordringene i årene framover å finne fram til riktig kvalitet i forhold til det å drive effektivt, være konkurransedyktig og samtidig oppfylle den samfunnsmessige oppgaven som leverandør av landsdekkende posttjenester. Fallende brevvolum har fått selskapet til å sette fokus på en rekke kostnadseffektiviserende tiltak, spesielt innenfor produksjon og distribusjon.en
dc.format.extent115476 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotaten
dc.relation.ispartofseries2003:7en
dc.titleRegionale og distriktspolitiske effekter av statlig politikk på postområdeten
dc.typeWorking paperen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel