Show simple item record

dc.contributor.authorJakobsen, Stig-Erik
dc.contributor.authorOnsager, Knut
dc.date.accessioned2006-07-18T12:07:06Z
dc.date.available2006-07-18T12:07:06Z
dc.date.issued2002-09
dc.identifier.issn1503-2140
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/165766
dc.description.abstractBåde i Norge og i andre vestlige land kan vi observere at hovedkontorene for de store selskapene er konsentrert til hovedstaden og andre storbyregioner. Hva er bakgrunnen for denne opphopningen og hvilke ringvirkninger genereres av hovedkontorlokaliseringen? I dette notatet gis det en teoretisk drøfting av slike spørsmål. Mer spesifikt rettes det søkelyset mot følgende problemstillinger: · Hva karakteriserer hovedkontorfunksjonen? · Hvilke faktorer forklarer opphopning av hovedkontorer til storbyene? · Hvilke eksterne effekter for regionen/storbyen kan forventes som en følge av hovedkontorlokalisering? · Hvordan kan utenlandsk eierskap påvirke lokaliseringen av viktige administrative funksjoner? Notatet inngår i prosjektet ”Norske storbyer fra hovedkontorbyer til filialbyer? Myter, realiteter og utfordringer for norske storbyer i en internasjonal økonomi.” Notat fungerer som en teoribasis for den empiriske delen av prosjektet. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd over programmet ”Byutvikling – drivkrefter og planleggingsutfordringer”.en
dc.format.extent352986 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotaten
dc.relation.ispartofseries2002:53en
dc.titleGeografiske konsentrasjoner av hovedkontorer : funksjoner, behov og eksterne effekteren
dc.typeWorking paperen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record