Show simple item record

dc.contributor.authorKristiansen, Frode
dc.date.accessioned2006-07-20T20:08:06Z
dc.date.available2006-07-20T20:08:06Z
dc.date.issued2001-08
dc.identifier.issn0803-4028
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/165816
dc.description.abstractSNF har i mange arbeider studert internasjonalisering og lønnsomhet blant norske leverandører til petroleumsvirksomheten. Bakgrunnen for notatet var et ønske om å utnytte tidligere innsamlede spørreskjemaopplysninger om omfanget av internasjonalisering ved å koble disse med regnskapstall fra offentlige registre. Formålet er å gi en oppdatering av kunnskap mht. økonomisk utvikling og til-stand blant norske offshoreleverandører for perioden 1995 – 1999. Spesiell oppmerksomhet er viet foretak med internasjonalt salg. For å få et størst mulig datasett å arbeide med, kombineres verdier fra to undersøkelser som dekker årene 1999 og 1997. Dette gir grunnlag for kategorisering og mer robust analyse av 350 leverandørforetak. Økonomisk utvikling i perioden 1995 – 1999 analyseres for ulike kategorier av foretak ved hjelp av nøkkeltall som totalrentabilitet, driftsmargin og egenkapitalandel. I gjennomsnitt har foretakene markert vekst i lønnsomhet og soliditet i perioden 1995 – 1998. Et betydelig fall i foretakenes lønnsomhet inntreffer i 1999, pga. midlertidig lav oljepris og lavere etterspørsel. Selv om oljeprisen i løpet av 1999 steg til 25 USD, innledet dette også en ny tid med mangel på store utbyggingsprosjekter i Norge. Med vedvarende høy oljepris bør imidlertid utsiktene mht. nye feltutbygginger internasjonalt være bedre enn for få år siden.en
dc.format.extent244120 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotaten
dc.relation.ispartofseries2001:49en
dc.titleInternasjonalisering og lønnsomhet blant norske leverandører til olje- og gassutvinningen
dc.typeWorking paperen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record