Show simple item record

dc.contributor.authorKnivsflå, Kjell Henry
dc.date.accessioned2006-09-07T08:38:18Z
dc.date.available2006-09-07T08:38:18Z
dc.date.issued2001-05
dc.identifier.issn0803-4028
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/165950
dc.description.abstractDet har vorte hevda frå fleire hald at verksemder med stor im-materiell verdi-skaping offent-leggjer mindre verdirelevante rekne-skapstal enn andre verk-semder. I dette notatet vert denne hypo-tesen testa empirisk gjennom å saman-likne verdirelevansen til rekne-skapstal offent-leg-gjorde av verksemder innan IT og kommunikasjon med verdi-relevansen i andre bran-sjar. Basert på 1.282 observasjonar av marknads-verdi og tilhøyrande rekne-skapstal offent-leggjorde av verksemder noterte på Oslo Børs i åra 1993 - 1999, stadfester dei empiriske funna at verksemder innan IT og kommuni-ka-sjon jamt over offentleggjer mindre verdi-relevante rekne-skaps-tal enn verk-semder innan eige-dom, finans, handel, in-dustri, media og for-lag, off-shore, shipping og transport.en
dc.format.extent136484 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonnoen
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotaten
dc.relation.ispartofseries2001:23en
dc.titleImmateriell verdiskaping, rekneskapsføring og verdirelevansen
dc.typeWorking paperen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record