Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndersen, Christian
dc.contributor.authorEldegard, Tom
dc.contributor.authorSingh, Balbir
dc.date.accessioned2006-10-10T10:12:14Z
dc.date.available2006-10-10T10:12:14Z
dc.date.issued2001-02
dc.identifier.issn0803-4028
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/166052
dc.description.abstractNotatet er utarbeidet på oppdrag for Statnett SF og gir en prinsipiell vurdering av brukerrådets rolle i styringen av selskapet. Temaet er aktualisert ved regjeringens innspill til endringer i brukerrådets sammensetning og dets representasjon i nettselskapets styre (St.prp. nr. 61 1999-2000). Forarbeidene til opprettelsen av Statnett la en del premisser for brukerrådets funksjon, men disse er relativt vage og ufullstendige. Dokumentene gir grunnlag for å identifisere minst tre aktuelle oppgaver for rådet; brukerforum, interesseorgan for brukerne og kontrollorgan. Med utgangspunkt i gjeldende regler for sammensetning og oppnevning av medlemmer til brukerrådet, er det vårt syn at forumsfunksjonen bør prioriteres. Vi ser ikke behov for et særorgan til å ivareta de kommersielle interessene til mellomleddene, som er den førende grupperingen i rådet. Vi har også vanskelig for å se at rådet i sin nåværende form, er et egnet kontrollorgan for å ivareta viktige samfunnshensyn overfor nettselskapet. Det er først og fremst i forhold til indre effektivitet (kostnadskontroll) at samfunnets og mellomleddenes interesser er sammenfallende. Kontrollbehovet på dette området er imidlertid vesentlig redusert gjennom omleggingene fra avkastningsrate- (rate of return) til inntektsrammeregulering. Ved en rendyrking av forumsfunksjonen anser vi det ikke naturlig å opprettholde ordningen med at brukerrådets leder har møte- og talerett i nettselskapets styre. Snarere bør nettselskapet være representert i brukerrådets møter, og slik få tilgang til bredden i de synspunkter som her presenteres.en
dc.format.extent51385 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotaten
dc.relation.ispartofseries2001:1en
dc.titleBrukerrådets rolle i Statnett : en prinsipiell betenkningen
dc.typeWorking paperen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel