Show simple item record

dc.contributor.authorDanielsen, Morten
dc.contributor.authorFrøysok, Magnus
dc.date.accessioned2009-06-10T08:47:38Z
dc.date.available2009-06-10T08:47:38Z
dc.date.issued2009-02
dc.identifier.issn1503-2140
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/166166
dc.description.abstractDenne masterutredningen tar for seg muligheter og utfordringer i det internettbaserte rubrikkmarkedet. Den ser på teknologiutvikling på internett og utvikling av teknologiske plattformer samt konsumenter sin tilbøyelighet til å ta i bruk nye teknologier og software av ulik karakter. Det argumenteres for at bransjen befinner seg i en moden fase der nye innovasjoner forholdsvis lett kan utkonkurrere de eksisterende tradisjonelle rubrikksidene. Utredningen ser på hvilke faktorer som vil være viktige for disse nye løsningene og hvordan aktørene kan tilpasse seg for at konsumentene vil ønske å ta i bruk den nye teknologien, og på den måten skape en enda mer effektiv og tiltrekkende markedsplass på internett. Ved hjelp av empiri kommer det fram at situasjonen slik den er i dag med all sannsynlighet vil forandre seg betraktelig og at aggregatortjenester som søker opp og presenterer alt relevant rubrikkinnhold vil være en del av framtidens rubrikkmarked. Voksende teknologier som GPS baserte mobilløsninger vil sammen med tracking og logging av internettbrukere åpne opp for muligheter i form av skreddersydde tilpasninger opp mot den enkelte bruker. Leverandører og annonsører vil få enda mer kunnskap om forbrukerne, og hvis dette brukes riktig kan det føre til betraktelig mer effektiv bruk av rubrikktjenester på internett både for bransje og konsumenter. English summary This master’s thesis looks at opportunities and challenges in the internet based classified ads market. It is particularly concerned with the development of internet technologies and technological platforms, and also the consumers’ inclination to utilise new and different technologies and software. It is argued that the business is now in a mature phase, where new innovations can quite easily outcompete existing traditional classified ad sites. The analysis discusses what factors would be important for these innovations, and how businesses may adjust in order for the consumers to wish to utilise the new technology, thus creating a more efficient and attractive market place on the internet. Empirical study shows that the current situation in all likelihood will change significantly, and that aggregator services that search and present all relevant ad content will be part of the classified ad market in the future. Growing technologies, such as GPS based mobile solutions, will, in combination with the tracking and logging of internet users, present new opportunities in the form of tailored adaptations for individual users. Suppliers and advertisers will have even more information about consumers. Used correctly, this may lead to a significantly more efficient use of classified ad services on the internet, both for the industry and the consumers.en
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotaten
dc.relation.ispartofseries2009:2en
dc.titleMuligheter og utfordringer i fremtidens rubrikkmarked på internetten
dc.typeWorking paperen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550::Datateknologi: 551en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record