Show simple item record

dc.contributor.authorSteinshamn, Stein Ivar
dc.date.accessioned2009-10-22T12:24:28Z
dc.date.available2009-10-22T12:24:28Z
dc.date.issued2009-09
dc.identifier.issn1503-2140
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/166244
dc.description.abstractVi ser på noen mulige konsekvenser av klimaendringer, og spesielt temperaturøkning som følge av global oppvarming, på havbrukssektoren. Dette blir gjort ved at en først går gjennom litteraturen på området og oppsummerer de resultatene som allerede er funnet. Dernest prøver vi å sannsynliggjøre hva som hender hvis en utvider noen av de modellene som har vært anvendt tidligere. I den sammenhengen ser vi spesielt på effektene av størrelsesavhengig pris på optimal slaktevekt, optimalt slaktetidspunkt og potensiell verdiskapning. Hovedkonklusjonen er at fiskeoppdrett er en av de næringene som overveiende vil oppleve positive effekter av høgere temperatur, og hovedårsaken til dette er at høgere temperatur gir raskere vekst. Denne effekten vil sågar forsterkes når en tar hensyn til at prisen kan avhenge av størrelsen på fisken.en
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotaten
dc.relation.ispartofseries2009:33en
dc.titleKlimaendringer og havbruken
dc.typeWorking paperen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920::Fiskeriteknologi: 924en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record