Show simple item record

dc.contributor.authorDøving, Erik
dc.contributor.authorSkule, Sveinung
dc.date.accessioned2006-07-18T16:24:08Z
dc.date.available2006-07-18T16:24:08Z
dc.date.issued2002-05
dc.identifier.issn1503-2140
dc.identifier.issn0804-5135
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/166534
dc.description.abstractDette notatet er andre underveisrapport fra evalueringen av Kompetanse-utviklings-programmet (KUP). Bedømt ut fra sine målsetninger, innsatsområder, prioriteringer og vilkår for prosjektstøtte er KUP et initiativ som tar for seg sentrale temaer for den videre utviklingen av livslang læring i Norge. Av de ulike tiltakene under Kompetansereformen er KUP det tiltaket som har den sterkeste forankringen på etterspørselssiden i kompetansemarkedet. Våre empiriske undersøkelser tyder på at programmet i hovedsak er på rett kurs. Den omfattende prosjektporteføljen bidrar til å utvikle en opplæringstilbud som er bedre tilpasset behovene i virksomhetene, og til å utvikle samarbeidarenaer og nettverk som kan bidra til å forbedre samarbeid og dialog mellom tilbydersiden og et bredt felt av etterspørrere. Måloppnåelsen når det gjelder å stimulere etterspørselssiden i kompetansemarkedet ser likevel ikke til å bli like god som de to førstnevnte områdene. En særlig utfordring for KUP er å sikre varige endringer ved blant annet å ta vare på, spre og institusjonalisere erfaringer fra vellykkede prosjekter. En annen utfordring for programmet er å avveie hensynet til kvaliteten på søknadene mot hensynet til å nå fram til underrepresenterte målgrupper, inkludert søknader med utspring i etterspørselsiden.en
dc.format.extent388618 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNF/FAFOen
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotaten
dc.relation.ispartofseries2002:24en
dc.relation.ispartofseriesFAFO-notaten
dc.relation.ispartofseries2002:10en
dc.titleEvaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2002en
dc.typeWorking paperen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record