Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNesheim, Torstein
dc.date.accessioned2006-07-18T12:43:38Z
dc.date.available2006-07-18T12:43:38Z
dc.date.issued2002-12
dc.identifier.issn1503-2140
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/166560
dc.description.abstractDette arbeidsnotatet analyserer vi bruk av atypiske tilknytningsformer for arbeid i tre næringssektorer; næringsmiddelindustri, elektroteknisk industri og datatjenester. De siste årene har bruken av innleid arbeidskraft økt i disse sektorene. Det er totalt sett liten forskjell mellom sektorene når det gjelder hyppigheten. Samtidig benyttes midlertidige ansatte hyppigst og innleie i minst grad i næringsmiddelindustrien. Det er en tendens til at midlertidige ansatte benyttes mest i utkantkommuner, mens innleie benyttes mest i sentrale strøk av landet. Regresjonsanalysen gir i liten grad signifikante sammenhenger. En mulig forklaring på dette er at det ikke skilles mellom ulike bruksområder for atypisk arbeidskraft. Analysen av determinanter for bruk innen strategisk kjerne vs bruk knyttet til numerisk fleksibilitet gir støtte til en slik tilnærming. Mens bruk av eksterne innen kjernevirksomheten samvarierer med innovasjonsstrategi, samvarierer det andre bruksområdet med mangel på arbeidskraft, sesongsvingninger og bedriftsspesifikk kompetanse.en
dc.format.extent77218 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotaten
dc.relation.ispartofseries2002:44en
dc.titleEksternalisering av arbeid i tre næringssektoreren
dc.typeWorking paperen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel