Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBirkeland, Sigbjørn
dc.contributor.authorEide, Torfin
dc.date.accessioned2006-09-01T07:10:44Z
dc.date.available2006-09-01T07:10:44Z
dc.date.issued2000-11
dc.identifier.issn0803-4028
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/166600
dc.description.abstractDenne utredningen undersøker avkastningen til den norske skipsfartsnæringen i perioden 1992 til 1999, ved hjelp av innrapporterte regnskapstall til Oslo Børs. Vi har to hovedfunn. Det første er at skipsfartsnæringen sett under ett har hatt en forholdsvis lav avkastning på egenkapitalen på 1990-tallet, sammenlignet med andre næringer. Vi finner at skipsfartsnæringen har hatt en gjennomsnittlig avkastning på egenkapitalen på 5% mens gjennomsnittet for alle næringer er 10%. Det andre hovedfunnet er at variasjonen i lønnsomhet mellom shippingsegment er høy. Segment som Kjemikalie og offshore har hatt en gjennomsnittlig avkastning på rundt 12%, mens segment som bulk og gass har hatt negativ avkastning på henholdsvis –7% og –12%. Vi konkluderer derfor med at skipsfart generelt ikke er et godt investeringsobjekt, men dersom en finner de riktige segmentene kan en gjøre vel så gode investeringer i norsk skipsfart som i andre aktiva. Det er viktig å understreke at denne undersøkelsen ikke kan gi noe endelig svar på lønnsomheten i skipsfart, til det er det for stor usikkerhet i data vi har brukt. Imidlertid tror vi at undersøkelsen sier mye om lønnsomhet i shipping vis-a-vis andre segment, og den sier også noe om hvilke shippingsegment som har vært de mest lønnsomme. Med andre ord tror vi at undersøkelsen gir et godt bilde på de relative forskjeller mellom shipping segmenter, og mellom shipping og andre næringer.en
dc.format.extent145522 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotaten
dc.relation.ispartofseries2000:63en
dc.titleLønnsomheten i norsk skipsfarten
dc.typeWorking paperen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel