Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBerg, Merete Fiskvik
dc.contributor.authorBjugstad, Marit
dc.date.accessioned2009-10-22T12:07:20Z
dc.date.available2009-10-22T12:07:20Z
dc.date.issued2009-08
dc.identifier.issn1503-2140
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/166640
dc.description.abstractDenne utredningen omhandler gjeldsfinansiering av immaterielle investeringer. Hypotesen som ligger til grunn for arbeidet er at det er vanskelig å pantsette, og dermed lånefinansiere, slike investeringer. FoU antas å fungere som en indikator på immaterielle investeringer og innovasjon. Dersom internt genererte midler ikke strekker til, er gjeld og egenkapitalemisjon hovedalternativene for å finansiere bedriften. Vi finner at bedrifter uten FoU har lavere gjeldsandel enn gruppen som rapporterer positiv FoU, og at gjeldsandelen er avtakende med økende FoU-intensitet. Analyser viser også at bedrifter som driver med FoU har større sannsynlighet for å gå til egenkapitalemisjon, og sannsynligheten blir større med økende grad av FoU-intensitet. Bransjegruppen IKT er spesielt sterkt representert både blant FoU-bedrifter og bedrifter som utfører egenkapitalemisjoner. Dette er konsistent med at disse bedriftene er likviditetsbeskranket og investerer mindre i FoU en de ville gjort i et perfekt kapitalmarked. Resultatene er i samme størrelsesorden som det andre studier har funnet for andre land. Funnene våre stemmer godt overens med Pecking order-teorien for kapitalstruktur. This report comprises the financing decisions of intangible investments. The work is based on the hypothesis that it is not easy to use such investments as security for debt financing. R&D is believed to work as an indicator of intangible investments and innovation. When internally generated capital is not sufficient, debt and issuing new equity are the main financing options. We conclude that firms without R&D use less debt finance than the group reporting positive R&D, and that the use of debt falls with R&D intensity. Further, innovative firms are more likely to issue new equity, and the probability increases with R&D intensity. The IT industry is highly represented among innovative firms and firms that issue new equity. This is consistent with these firms being liquidity constrained and investing less in R&D than they would have done in a perfect capital market. The results comply with studies from other countries. Our findings are consistent with the Pecking order theory of capital structure.en
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotaten
dc.relation.ispartofseries2009:26en
dc.titleGjeldsfinansiering av immaterielle investeringeren
dc.typeWorking paperen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel