Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHagen, Kåre Petter
dc.contributor.authorGodal, Odd
dc.date.accessioned2011-12-20T13:03:01Z
dc.date.available2011-12-20T13:03:01Z
dc.date.issued2011-10
dc.identifier.issn1503-2140
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/166666
dc.description.abstractMenneskeliv og eiendom har til alle tider vært utsatt for tapsrisiko forårsaket av uønskede naturgitte hendelser. Eksempler på dette er flom og skred som følge av ekstrem nedbør og materielle ødeleggelser som følge av voldsomt kraftig vind. Når det gjelder mulighetene for å ta forholdsregler i forhold tap forårsaket av naturgitte hendelser, kompliseres det av det de normalt bare kan predikeres med en viss sannsynlighet. Det vil ofte heller ikke være noe mønster over tid med hensyn til forekomsten av slike hendelser. Sannsynlighetene for svært store katastrofer er små vurdert ut fra eksisterende erfaringsmateriale. Til gjengjeld kan konsekvensene være svært store, og de kan føre til store følgevirkninger. Både for enkeltindivider og samfunn vil beslutninger når det gjelder tiltak for å redusere de økonomiske og materielle følgene av naturskade, være beslutninger under usikkerhet. Dette notatet tar opp en del prinsipielle spørsmål knyttet til prioriteringer innenfor den forebyggende innsatsen knyttet til flom og skred. Mens det i enkelte tilfeller vil bli gitt relativt klare anbefalinger, reises det også spørsmål som av ulike årsaker vil bestå mer eller mindre ubesvart.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherSNFno_NO
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotat;2011:27
dc.titleOm prinsipper for prioritering av den forebyggende innsatsen knyttet til flom og skred på nasjonalt nivåno_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel