Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKrosby, Therese Ugelvik
dc.contributor.authorStusvik, Vibeke
dc.date.accessioned2014-02-13T09:37:08Z
dc.date.available2014-02-13T09:37:08Z
dc.date.issued2013-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/166702
dc.description.abstractSelv om norske forbrukere har det dårligste utvalget av dagligvarer i Norden, møter de det høyeste prisnivået. Dagligvaremarkedet i Norge består i hovedsak av fire store grupperinger, og har en konsentrasjon av markedsmakt som betegnes som den sterkeste i Europa. For å øke forbrukernes makt og synliggjøre deres valgmuligheter, har Forbrukerrådet foreslått å etablere en dagligvareportal på Internett. Portalen skal gi forbrukerne mulighet til å sammenligne priser og produkter mellom ulike dagligvarekjeder og frittstående detaljister. Forslaget om en dagligvareportal er imidlertid blitt møtt med skepsis fra flere hold, spesielt knyttet til risikoen for et stilltiende samarbeid mellom de fire store dagligvaregrupperingene. I denne utredningen drøfter vi ulike effekter en dagligvareportal kan ha for forbrukerne, med hovedvekt på faren for et stilltiende samarbeid. Vi starter med å presentere forholdene i det norske dagligvaremarkedet, både for aktørene og forbrukerne. Deretter drøfter vi to ulike markedssituasjoner; ensidig markedsmakt og kollektiv markedsmakt. Situasjonene innebærer at henholdsvis en enkelt bedrift alene, eller flere bedrifter i fellesskap, har stor nok makt til å kunne påvirke ulike faktorer i markedet. Stilltiende samarbeid er en form for kollektiv markedsmakt, og innebærer en situasjon der bedriftene samordner sin atferd i stedet for å konkurrere. Videre identifiserer vi et sett viktige karakteristikker som ifølge litteraturen vil øke sannsynligheten for et stilltiende samarbeid. Vi beskriver så Forbrukerrådets satsing på markedsportaler, før vi avslutter med å sammenligne karakteristikkene som øker potensialet for stilltiende samarbeid med forholdene i det norske dagligvaremarkedet. Basert på strukturen i markedet konkluderer vi med at en dagligvareportal i nær fremtid kan virke mot sin hensikt; føre til et stilltiende samarbeid og bidra til høyere priser til forbrukerne på lang sikt.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherSNFno_NO
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotat;28/13
dc.titleDagligvareportal. Til forbrukernes beste?no_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel