Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMøen, Jarle
dc.contributor.authorRybalka, Marina
dc.date.accessioned2012-03-15T12:35:05Z
dc.date.available2012-03-15T12:35:05Z
dc.date.issued2011-12
dc.identifier.issn1503-2140
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/166704
dc.description.abstract”Innovation, Path Dependency, and Policy”, som utkom på Oxford University Press i 2009 uttrykker Jan Fagerberg, David Mowery og Bart Verspagens bekymring for at norsk forskningspolitikk ikke i tilstrekkelig grad understøtter behovene til små foretak og foretak uten innovasjonserfaring. Samtidig har NHO reist spørsmål ved om Norge i iveren etter å fremme forsknings- og utviklingsinnsatsen hos små og mellomstore foretak har glemt hvilken betydning de store foretakene har for kunnskapsproduksjonen. I denne artikkelen analyserer vi balansen mellom forskningsstøtte til store og små foretak. Vi viser at innføringen av skattefunnordningen i 2002 medførte at forskningsstøtten til små foretak økte markant. Denne viktige reformen er lite påaktet av Fagerberg, Mowery og Verspagen. Vi finner også at skattefunnprosjekter i gjennomsnitt skårer lavere på forskningsinnhold enn store prosjekter gjennomført med direkte støtte fra Forskningsrådet. Det er derfor rimelig å anta at støtte til store og forskningstunge foretak genererer større kunnskapseksternaliteter enn støtte til små foretak slik NHO hevder. Veksten i forskningsstøtten til små foretak har imidlertid ikke gått på bekostning av støtten til store foretak. Det er derfor ikke grunnlag for å påstå at de store foretakene er glemt. Vår analyse viser dessuten at små foretak gjennomgående er mer innovative enn store foretak. Som Fagerberg, Mowery og Verspagen framhever i sin bok, er innovasjon et langt bredere begrep enn formell FoU og trolig viktigere for økonomiens vekstevne. Vi konkluderer derfor med at det ikke er noen åpenbar ubalanse mellom forskningspolitiske virkemidler rettet mot små og store foretak i Norge.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherSNFno_NO
dc.relation.ispartofseries;2011:37
dc.titleBør FoU-støtte rettes mot små eller store foretak?no_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel