Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Christian
dc.date.accessioned2012-10-18T11:04:01Z
dc.date.available2012-10-18T11:04:01Z
dc.date.issued2012-03
dc.identifier.issn1503-2140
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/166722
dc.description.abstractI dette notatet drøftes et opplegg for å analysere produktivitet og realkostnadsutvikling i Kystvakten. Kystvakten skal håndheve norsk suverenitet når det gjelder fiske i norske farvann der resultatet av innsatsen på kort sikt er å avdekke regelbrudd, mens de langsiktige resultatene er den preventive effekten som vil resultere i reduksjon av antall overtredelser og en bedre ressurssituasjon. Notatet drøfter ulike produktivitetsmål og metodiske problemstillinger knyttet til hvordan de kan måles. Notatet presenterer en teoretisk modell for hvordan omfanget av overskridelser avhenger av sannsynligheten for å bli kontrollert og kontrollinnsats. Mangel på tilstrekkelig lange tidsserier for relevante data gjør at modellen ikke kan testes empirisk på nåværende tidspunkt.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherSNFno_NO
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotat;2012:10
dc.titleMåling av produktivitet i Kystvaktenno_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record