Show simple item record

dc.contributor.authorBoge, Astrid
dc.date.accessioned2014-02-13T08:39:01Z
dc.date.available2014-02-13T08:39:01Z
dc.date.issued2012-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/166774
dc.description.abstractI senere tid har konkurransemyndigheter verden over økt fokus på kartellbekjempelse, men til tross for dette avsløres det fremdeles alvorlige karteller. Årsaken kan være mangel på sterke nok sanksjoner rettet mot skyldige personer. Dagens konkurransepolitikk har sanksjoner, men de treffer i hovedsak bedrifter i form av bøter. Konsekvensene av å delta i karteller er ikke store nok til at skyldige ansatte blir avskrekket. En løsning kan være at bedrifter innfører compliance programmer, som inneholder individuelle sanksjoner. Dersom ansatte tydelig ser hvilke personlige konsekvenser ulovlig samarbeid vil ha, vil det trolig avskrekke kartelldeltakelse. For at dette skal inntreffe må bedrifter forstå hvilken risiko de står overfor; at et fåtall ansatte kan påføre bedriften millioner i bøter, erstatningskrav og tap av omdømme. Videre må bedrifter få veiledning i hvordan de kan innføre effektive compliance programmer. Dagens konkurransepolitikk som utøver sanksjoner mot bedrifter er viktig å opprettholde for å gi bedrifter insentiver til å unngå lovbrudd og innføre compliance programmer, men i tillegg må det skapes reelle individuelle sanksjoner slik at individer avskrekkes fra kartelldeltakelse. Utredningen viser hvordan dette kan gjøres ved hjelp av compliance programmer.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherSNFno_NO
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotat;38/12
dc.titleCompliance program i forbindelse med kartellbekjempelse. Bedrifters behov for interne retningslinjer for å hindre ansatte i å drive ulovlig samarbeid med konkurrenter, og effektiv utforming av slike programno_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record