Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFjelltveit, Ann Mari
dc.contributor.authorHumlung, Ingrid
dc.date.accessioned2014-02-13T09:21:41Z
dc.date.available2014-02-13T09:21:41Z
dc.date.issued2012-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/166814
dc.description.abstractFormålet med denne masterutredningen har vært å undersøke hvor stabilt prestasjonsnivået til norske bedrifter har vært under dot.com og finanskrisen i perioden 1999-2010. Det ble utført analyser av bedriftsprestasjoner på både makro- og mikronivå. På makronivå ble deskriptive analyser utført for å gi et innblikk i hvordan nedgangstidene påvirket den norske økonomien. Disse analysene viste at både gjennomsnittet og medianen til lønnsomhetsmålene driftsmargin, ROA og salgsvekst avtok under nedgangstidene, og at alle lønnsomhetsmålene falt dypere under finanskrisen enn under dot.com krisen. Videre viste analysene at standardavviket til driftsmarginen og ROA økte under nedgangstidene. Spredningen mellom prestasjoner, målt ved driftsmargin, viste at alle bedriftene ble påvirket av nedgangstidene uavhengig av plassering i distribusjonen. Korrelasjonsanalyser ble i tillegg utført på makronivå for å se om stabiliteten i prestasjonsnivået endret seg, og om det var noen bedriftskarakteristikker som viste seg å være en fordel/ulempe å besitte under en nedgangstid. Funnene i analysene viste at å ha høy gjeld, være en stor bedrift, og ha lav eller høy salgsvekst i forkant av en nedgangstid, ville føre til et større fall i korrelasjonen av bedriftsprestasjoner, både for driftsmargin og ROA. Dette kan tyde på at bedrifter som besitter disse karakteristikkene, vil få en ulempe under nedgangstider. Det ble utført tilsvarende korrelasjonsanalyser av noen utvalgte betydelig rammede bransjer, for å se om funnene på makronivå var gjeldende på mikronivå. Dette var ikke tilfellet, og funnene gav ikke noe entydig mønster av prestasjonen til de ulike bransjene. Dette indikerer at nyere studier må ta i bruk andre metoder som går mer detaljert inn i bransjene for å kunne analysere norske bedrifters prestasjoner.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherSNFno_NO
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotat;45/12
dc.titleHvor stabilt er prestasjonsnivået til norske bedrifter under nedgangstider? En empirisk studie av effekten til nedgangstidene på 2000-talletno_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel