Show simple item record

dc.contributor.authorSelseth, Ida
dc.date.accessioned2014-02-07T14:25:14Z
dc.date.available2014-02-07T14:25:14Z
dc.date.issued2012-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/166860
dc.description.abstractI denne utredningen har jeg sett på trenden i den norske selskapsbeskatningen. Jeg har ikke funnet noen tegn på at andelen norske selskaper med positiv betalbar skatt har en fallende trend, slik som er tilfelle i Danmark. Jeg har funnet at svingningene i både andel selskaper som betaler skatt og skatteinnbetalingene er sterkt knyttet til den generelle konjunktursituasjonen. Sammenlikninger gjort på selskaper innenfor ulike intervall av salgsinntekt viser at det er de selskapene med høyest salgsinntekt (over 100 MNOK), som har den laveste gjennomsnittlige betalbare skattesatsen. Jeg har spesielt sett på utenlandskeide selskaper i Norge, og funnet at de har mindre sannsynlighet for å ha positiv betalbar skatt enn de norskeide selskapene. Regresjonsanalysen viser at et utenlandskeid selskap har mellom 4,7 og 2,1 prosentpoeng mindre sannsynlighet for å ha positiv betalbar skatt. Det er derimot slik at de utenlandskeide selskapene har høyere betalbar skatt per selskap enn de norskeide selskapene. De utenlandskeide selskapene ble i større grad enn de norske rammet av finanskrisen høsten 2008. CCCTB er EUs skattekommisjons forslag til et felles regelverk for fastsettelse av skattegrunnlaget innen EU. Skattesatsen skal derimot fortsatt fastsettes av det enkelte medlemsland, og forslaget vil kun gjelde for selskapers aktivitet innen EU-området. Selv om man har hatt positive erfaringer med bruk av formelbasert selskapsbeskatning i andre land, kan det tenkes at EU-landene er for lite økonomisk integrerte, samt at de er for ulike, til at de kan oppnå de samme positive effektene. Utredningen avsluttes med konklusjoner som er gitt i kapittel 8, samt forslag til videre arbeid.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherSNFno_NO
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotat;37/12
dc.titleNorges selskapsbeskatning : globaliseringsutfordringer og EUs forslag om CCCTBno_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record