Now showing items 95-114 of 248

  • How do host–migrant proximities shape attitudes toward internal climate migrants? 

   Lujala, Päivi; Bezu, Sosina; Kolstad, Ivar; Mahmud, Minhaj; Wiig, Arne (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Climate change is predicted to cause voluntary and forced internal migration on an unprecedented scale in the coming decades. Yet, research on host communities that will be on the front lines in receiving the climate migrants ...
  • Hva er regnskapsmanipulasjon, og hvordan kan den best avdekkes? 

   Kinserdal, Finn (Journal article, 2017)
   Regnskapsmanipulasjon (earnings management) er bevisste avvik fra regnskapsreglene og balanserte estimater. Denne artikkelen diskuterer først hva regnskapsmanipulasjon er, hvor ofte den skjer, og hva konsekvensene er. For ...
  • Hvordan digitalisering endrer regnskaps- og styringsinformasjonen 

   Kaarbøe, Katarina; Knudsen, Dan-Richard; Meidell, Anita (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Hvordan kan kulturutvikling bidra til økt innovasjon og omstilling? 

   Hillestad, Tore; Yttri, Birgitte (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor store omstillings- og innovasjonsutfordringer for å tilpasse seg endrede rammebetingelser. Sentrale drivkrefter er teknologiutvikling, endrede kundepreferanser ...
  • Hvordan sikre innovasjon ved å samarbeide med en konkurrent? : et ledelsesperspektiv 

   Nesse, Synnøve (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • IASBs syn på sammenlignbarhet i finansregnskapet 

   Røsok, Kjell Ove (Chapter; Peer reviewed, 2020)
   Sammenlignbarhet er en ønsket kvalitet ved finansregnskapet, og IASB referer hyppig til denne kvaliteten i sitt arbeid med utvikling av IFRS. Men sammenlignbarhet er et vanskelig konsept å forstå (Zeff, 2007), og forskning ...
  • Imitation strategies and interfirm networks in the tourism industry: A structure–agency approach 

   Aarstad, Jarle; Ness, Håvard; Haugland, Sven Arne; Kvitastein, Olav Andreas (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The paper investigates the association between tourism firms’ imitation strategies and the interfirm network structure in which they are embedded. In particular, it analyzes how imitation contributes to (1) tie formation ...
  • Incarceration, Recidivism, and Employment 

   Bhuller, Manudeep; Mogstad, Magne; Dahl, Gordon Boyack; Løken, Katrine Vellesen (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Using a random judge design and panel data from Norway, we estimate that imprisonment discourages further criminal behavior, with re-offense probabilities falling by 29 percentage points and criminal charges dropping by ...
  • Incitements for transportation collaboration by cost allocation 

   Dahlberg, Joen; Engevall, Stefan; Göthe-Lundgren, Maud; Jørnsten, Kurt; Rönnqvist, Mikael (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In this paper, we focus on how cost allocation can be used as a means to create incentives for collaboration among companies, with the aim of reducing the total transportation cost. The collaboration is assumed to be ...
  • Individuelle priser i dagligvaremarkedet 

   Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle; Steen, Frode (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Bedrifter har fått større mulighet til å samle informasjon om hver enkelt kunde. I dagligvaremarkedet samler kjedene informasjon om hvor og hva vi handler. NorgesGruppen og Coop har i mange år hatt rabattprogrammer hvor ...
  • Innovasjon: Det du gjør, er ikke det de ser 

   Kurtmollaiev, Seidali; Lervik-Olsen, Line; Andreassen, Tor W. (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Norske bedrifter er opptatt av innovasjon. Motivasjonen er mangslungen. Noen innoverer for å kutte kostnader i produksjon og administrasjon eller for å bli mer bærekraftige. Andre ønsker å innovere i bedriftens eksisterende ...
  • Innovasjonsevne i norske bedrifter : norsk innovasjonsindeks 

   Lervik-Olsen, Line; Kurtmollaiev, Seidali; Andreassen, Tor W. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   I en BCG-undersøkelse fra 2015 fremkom det at omtrent 80 prosent av de intervjuede topplederne hadde definert innovasjon som en del av virksomhetens viktigste område, og hele 57 prosent hadde definert det som en av de tre ...
  • Innovation Management Practices in Production-Intensive Service Firms 

   Aas, Tor Helge; Breunig, Karl Joachim; Hydle, Katja Maria; Pedersen, Per Egil (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This paper posits that innovation management practices are contingent upon the type of industry, and examines the innovation management practices in a distinctive set of service firms: production-intensive service firms. ...
  • Institutions and the location of oil exploration 

   Cust, James; Harding, Torfinn (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  • Internasjonal skatteplanlegging – er åpenhet en utopi? 

   Anker-Sørensen, Linn; Schjelderup, Guttorm (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Skatteparadis, aggressiv skatteplanlegging og rettslige hybrider er komplekse fenomener som blant annet brukes av multinasjonale selskaper for å unndra og minimere skatt. Disse selskapenes komplekse selskapsstrukturer og ...
  • Intersystemischer Rechtsvergleich und interlinguale Rechtsübersetzung Norwegen und Deutschland 

   Simonnæs, Ingrid (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Dieser Beitrag beschreibt theoretische Aspekte zur intersystemischen Übersetzung von Gesetzestexten Norwegisch-Deutsch zwecks Informationsgewinnung. Beim Vergleichen von Rechtsordnungen wird zwischen internationaler, ...
  • Intuition and moral decision-making-the effect of time pressure and cognitive load on moral judgment and altruistic behavior 

   Tinghög, Gustav; Andersson, David; Bonn, Caroline; Johannesson, Magnus; Kirchler, Michael; Koppel, Lina; Västfjäll, Daniel (Journal article; Peer reviewed, 2016-10-26)
   Do individuals intuitively favor certain moral actions over others? This study explores the role of intuitive thinking—induced by time pressure and cognitive load—in moral judgment and behavior. We conduct experiments ...
  • JEEA-FBBVA LECTURE 2019: Consumption Insurance in Networks with Asymmetric Information: Evidence from Tanzania 

   Attanasio, Orazio (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This paper uses a dataset from Tanzania with information on consumption, income, and income shocks within and across family networks. Crucially and uniquely, it also contains data on the degree of information existing ...
  • KIAP - reflexions on a complex corpus 

   Fløttum, Kjersti; Dahl, Trine; Didriksen, Anders Alvsåker; Gjesdal, Anje Müller (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   In this article we describe the KIAP corpus, a corpus of 450 research articles covering three disciplines (economics, linguistics and medicine) and three languages (English, French and Norwegian) located at the University ...
  • Konfliktforståelse og konflikters konsekvenser i norske kunnskapsbedrifter 

   Hansen, Kåre; Mykland, Solfrid; Solbakk, Marianne Nikolaisen (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Artikkelen bygger på en studie av konflikthåndtering og konfliktforståelse i et utvalg norske kunnskapsbedrifter. Det fremgår av studien at det er stor grad av begrepsuklarhet knyttet til konflikter, og at det er vanskelig ...