Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBarvik, Karl Eilertsen
dc.contributor.authorNygaard, Magnus Sveen
dc.date.accessioned2018-11-21T09:56:42Z
dc.date.available2018-11-21T09:56:42Z
dc.date.issued2017-12
dc.identifier.issn1503-2140
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2574072
dc.description.abstractForholdet mellom konkurranse og effektivitet har vært et omdiskutert tema de siste tiårene. Betydningen av en effektiv banksektor er av interesse for både økonomer og tilsynsmyndigheter. Denne studien utleder strukturelle og ikke-strukturelle mål på konkurranse for norske sparebanker i perioden 1997-2013 og estimerer deres relative evne til å minimere kostnader. Konkurranse og effektivitet er nært tilknyttet hverandre i banksektoren. “Quiet life”-hypotesen postulerer at banker med markedsmakt nyter monopolrenter og tolererer kostnadsineffektiviteter under slike forhold. Nyere empiriske studier tyder på at økt markedsmakt øker kostnadseffektivitet og forkaster følgelig “quiet life”-hypotesen. Studien er basert på en rekke modell- og regresjonsspesifikasjoner og finner ingen robust sammenheng mellom konkurranse og kostnadseffektivitet. Funnene står i kontrast til teoretiske prediksjoner og nyere empiriske funn om effekten av konkurranse på effektivitet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSNFnb_NO
dc.titleKonkurranse og effektivitet i det norske sparebankmarkedet : en empirisk analyse av konkurranse og effektivitet blant norske sparebanker i perioden 1997-2013nb_NO
dc.typeWorking papernb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel