• Fairness and the Development of Inequality Acceptance 

   Almås, Ingvild; Cappelen, Alexander Wright; Sørensen, Erik Øiolf; Tungodden, Bertil (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Fairness considerations fundamentally affect human behavior, but our understanding of the nature and development of people’s fairness preferences is limited. The dictator game has been the standard experimental design for ...
  • Financial instability, institutional development and economic crisis in Eastern Europe 

   Grytten, Ola Honningdal; Koilo, Viktoriia (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Finanskriser - hva vet vi? 

   Doppelhofer, Gernot Peter (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Da finanskrisen herjet som verst – krisen som startet i det amerikanske subprime-markedet på midten av 2000-tallet og etter hvert rammet mange økonomier – henvendte dronningen av England seg til en gruppe Økonomer med ...
  • Fra kinesernes sparing til global vekst 

   Almås, Ingvild; Liane, Gro Karin Mæle; Thøgersen, Øystein (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Kina har i senere år fremstått som verdensøkonomiens primære vekstmotor. Vekstens innhold i form av store handelsoverskudd og svært høye investeringer har skapt vinnere og tapere blant verdens øvrige land og regioner. ...
  • From Quantity to Quality: Delivering a Home-based Parenting Intervention through China’s Family Planning Cadres 

   Sylvia, Sean; Attanasio, Orazio; Warrinnier, Nele; Luo, Renfu; Yue, Ai; Medina, Alexis; Rozelle, Scott (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   A key challenge in developing countries interested in providing early childhood development programs at scale is whether these programs can be effectively delivered through existing public service infrastructures. We ...
  • Fusjon i tosidige markeder 

   Kind, Hans Jarle; Sørgard, Lars (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Hvis en bedrift betjener to distinkt forskjellige kundegrupper som påvirker hverandres etterspørsel, vil den typisk operere i et tosidig marked. Eksempelvis betjener en avis både lesere og annonsører. Empiriske undersøkelser ...
  • Generational links between entrepreneurship, management and puritanism 

   Grytten, Ola Honningdal; Minde, Kjell Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This paper deals with relationships between puritanism, management and entrepreneurship. As this is an on-going debate among economic historians, it focuses on the period from the early 1800s until present times, where ...
  • Global uro og norsk idyll: Makroøkonomiske lærdommer og utfordringer etter finanskrisen 

   Doppelhofer, Gernot Peter; Thøgersen, Øystein (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Artikkelen diskuterer hvordan finanskrisen som startet i 2007, påvirket verdensøkonomien generelt og Norge spesielt. En utfordring for innhenting etter krisen er høy offentlig og privat gjeld i mange land, noe som er et ...
  • Har kvaliteten på lærere falt over tid? 

   Møen, Jarle; Salvanes, Kjell Gunnar; Thorsen, Helge Sandvig (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Bekymringer om opptakskravene til lærerstudiet er et tilbakevendende tema i offentlig debatt, og myndighetene har også forsøkt ulike tiltak for å bedre rekrutteringen. Det er derfor interessant å studere de lange linjene ...
  • Household Bargaining and Spending on Children: Experimental Evidence from Tanzania 

   Ringdal, Charlotte; Sjursen, Ingrid Hoem (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This paper studies whether an increase in women’s intrahousehold bargaining power causes couples to allocate more resources to their child’s education, and, if so, what the underlying mechanisms for this might be. We ...
  • Humankapital og omstilling? 

   Salvanes, Kjell Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Norsk økonomi står overfor omstilling til næringer der høykompetent arbeidskraft både innen tjenesteytende virksomheter og industrien står sentralt. Spørsmålet vi stiller i denne artikkelen, er hvordan Norge er rustet til ...
  • Hvordan bekjempe priskarteller? 

   Jensen, Sissel; Sørgard, Lars (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   I denne artikkelen drøftes det hvordan en kan utforme en bøtepolitikk som bidrar til å bekjempe priskarteller. Det forklares hvordan bøter og lempningsordning (amnesti) kan utformes slik at en enten gjør dannelse av karteller ...
  • Hvordan påvirker redusert skjenketid omsetningen i utelivsbransjen? Nettrapport 

   Melberg, Hans Olav; Schøyen, Øivind (Forskningsrapport;2012, Research report, 2012)
   Denne rapporten analyserer i hvor stor grad en reduks j on i skjenketide n påvirker omsetningen i utelivsbransjen. I Norge er det en nasjonalt beste mt maksimal skjenketid fram til kl 03.00 alle dager, men ...
  • Implementing Approximations to Extreme Eigenvalues and Eigenvalues of Irregular Surface Partitionings for use in SAR and CAR Models 

   Griffith, Daniel; Bivand, Roger; Chun, Yongwan (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Good approximations of eigenvalues exist for the regular square and hexagonal tessellations. To complement this situation, spatial scientists need good approximations of eigenvalues for irregular tessellations. Starting ...
  • Incarceration, Recidivism, and Employment 

   Bhuller, Manudeep; Mogstad, Magne; Dahl, Gordon Boyack; Løken, Katrine Vellesen (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Using a random judge design and panel data from Norway, we estimate that imprisonment discourages further criminal behavior, with re-offense probabilities falling by 29 percentage points and criminal charges dropping by ...
  • Individuelle priser i dagligvaremarkedet 

   Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle; Steen, Frode (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Bedrifter har fått større mulighet til å samle informasjon om hver enkelt kunde. I dagligvaremarkedet samler kjedene informasjon om hvor og hva vi handler. NorgesGruppen og Coop har i mange år hatt rabattprogrammer hvor ...
  • Insentiver og innsats 

   Cappelen, Alexander Wright; Tungodden, Bertil (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I denne artikkelen presenterer vi innsikter fra nyere forskning innen adferdsøkonomi og eksperimentelle økonomi som har dokumentert at forholdet mellom økonomiske insentiver og innsats er mer komplekst enn det økonomisk ...
  • Institutions and the location of oil exploration 

   Cust, James; Harding, Torfinn (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  • International Income Inequality: Measuring PPP Bias by Estimating Engel Curves for Food 

   Almås, Ingvild (Journal article, 2012)
   Purchasing power-adjusted incomes applied in cross-country comparisons are measured with bias. This paper estimates the purchasing power parity (PPP) bias in Penn World Table incomes and provides corrected incomes. The ...
  • Intuition and moral decision-making-the effect of time pressure and cognitive load on moral judgment and altruistic behavior 

   Tinghög, Gustav; Andersson, David; Bonn, Caroline; Johannesson, Magnus; Kirchler, Michael; Koppel, Lina; Västfjäll, Daniel (Journal article; Peer reviewed, 2016-10-26)
   Do individuals intuitively favor certain moral actions over others? This study explores the role of intuitive thinking—induced by time pressure and cognitive load—in moral judgment and behavior. We conduct experiments ...