• Generational links between entrepreneurship, management and puritanism 

   Grytten, Ola Honningdal; Minde, Kjell Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This paper deals with relationships between puritanism, management and entrepreneurship. As this is an on-going debate among economic historians, it focuses on the period from the early 1800s until present times, where ...
  • Global uro og norsk idyll: Makroøkonomiske lærdommer og utfordringer etter finanskrisen 

   Doppelhofer, Gernot Peter; Thøgersen, Øystein (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Artikkelen diskuterer hvordan finanskrisen som startet i 2007, påvirket verdensøkonomien generelt og Norge spesielt. En utfordring for innhenting etter krisen er høy offentlig og privat gjeld i mange land, noe som er et ...
  • Har kvaliteten på lærere falt over tid? 

   Møen, Jarle; Salvanes, Kjell Gunnar; Thorsen, Helge Sandvig (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Bekymringer om opptakskravene til lærerstudiet er et tilbakevendende tema i offentlig debatt, og myndighetene har også forsøkt ulike tiltak for å bedre rekrutteringen. Det er derfor interessant å studere de lange linjene ...
  • Household Bargaining and Spending on Children: Experimental Evidence from Tanzania 

   Ringdal, Charlotte; Sjursen, Ingrid Hoem (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This paper studies whether an increase in women’s intrahousehold bargaining power causes couples to allocate more resources to their child’s education, and, if so, what the underlying mechanisms for this might be. We ...
  • Humankapital og omstilling? 

   Salvanes, Kjell Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Norsk økonomi står overfor omstilling til næringer der høykompetent arbeidskraft både innen tjenesteytende virksomheter og industrien står sentralt. Spørsmålet vi stiller i denne artikkelen, er hvordan Norge er rustet til ...
  • Hvordan bekjempe priskarteller? 

   Jensen, Sissel; Sørgard, Lars (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   I denne artikkelen drøftes det hvordan en kan utforme en bøtepolitikk som bidrar til å bekjempe priskarteller. Det forklares hvordan bøter og lempningsordning (amnesti) kan utformes slik at en enten gjør dannelse av karteller ...
  • Hvordan påvirker redusert skjenketid omsetningen i utelivsbransjen? Nettrapport 

   Melberg, Hans Olav; Schøyen, Øivind (Forskningsrapport;2012, Research report, 2012)
   Denne rapporten analyserer i hvor stor grad en reduks j on i skjenketide n påvirker omsetningen i utelivsbransjen. I Norge er det en nasjonalt beste mt maksimal skjenketid fram til kl 03.00 alle dager, men ...
  • Implementing Approximations to Extreme Eigenvalues and Eigenvalues of Irregular Surface Partitionings for use in SAR and CAR Models 

   Griffith, Daniel; Bivand, Roger; Chun, Yongwan (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Good approximations of eigenvalues exist for the regular square and hexagonal tessellations. To complement this situation, spatial scientists need good approximations of eigenvalues for irregular tessellations. Starting ...
  • Incarceration, Recidivism, and Employment 

   Bhuller, Manudeep; Mogstad, Magne; Dahl, Gordon Boyack; Løken, Katrine Vellesen (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Using a random judge design and panel data from Norway, we estimate that imprisonment discourages further criminal behavior, with re-offense probabilities falling by 29 percentage points and criminal charges dropping by ...
  • Individuelle priser i dagligvaremarkedet 

   Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle; Steen, Frode (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Bedrifter har fått større mulighet til å samle informasjon om hver enkelt kunde. I dagligvaremarkedet samler kjedene informasjon om hvor og hva vi handler. NorgesGruppen og Coop har i mange år hatt rabattprogrammer hvor ...
  • Insentiver og innsats 

   Cappelen, Alexander Wright; Tungodden, Bertil (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I denne artikkelen presenterer vi innsikter fra nyere forskning innen adferdsøkonomi og eksperimentelle økonomi som har dokumentert at forholdet mellom økonomiske insentiver og innsats er mer komplekst enn det økonomisk ...
  • Institutions and the location of oil exploration 

   Cust, James; Harding, Torfinn (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  • International Income Inequality: Measuring PPP Bias by Estimating Engel Curves for Food 

   Almås, Ingvild (Journal article, 2012)
   Purchasing power-adjusted incomes applied in cross-country comparisons are measured with bias. This paper estimates the purchasing power parity (PPP) bias in Penn World Table incomes and provides corrected incomes. The ...
  • Intuition and moral decision-making-the effect of time pressure and cognitive load on moral judgment and altruistic behavior 

   Tinghög, Gustav; Andersson, David; Bonn, Caroline; Johannesson, Magnus; Kirchler, Michael; Koppel, Lina; Västfjäll, Daniel (Journal article; Peer reviewed, 2016-10-26)
   Do individuals intuitively favor certain moral actions over others? This study explores the role of intuitive thinking—induced by time pressure and cognitive load—in moral judgment and behavior. We conduct experiments ...
  • JEEA-FBBVA LECTURE 2019: Consumption Insurance in Networks with Asymmetric Information: Evidence from Tanzania 

   Attanasio, Orazio (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This paper uses a dataset from Tanzania with information on consumption, income, and income shocks within and across family networks. Crucially and uniquely, it also contains data on the degree of information existing ...
  • Just Luck: An Experimental Study of Risk-Taking and Fairness 

   Cappelen, Alexander Wright; Konow, James; Sørensen, Erik Øiolf; Tungodden, Bertil (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Choices involving risk significantly affect the distribution of income and wealth in society. This paper reports the results of the first experiment, to our knowledge, to study fairness views about risktaking, specifically ...
  • Kvinner, kontekst og konkurranse 

   Bjorvatn, Kjetil; Falch, Ranveig; Hernæs, Ulrikke Johanne (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Det har i den senere tid vært knyttet stor optimisme til entreprenørskap som vei ut av fattigdom. Mikrofinansbevegelsen, for eksempel, bygger på idéen om at fattige mennesker har kunnskapene og holdningene som skal til for ...
  • Liberal Resourcism: Problems and Possibilities 

   Tungodden, Bertil; Vallentyne, Peter (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   A basic question for egalitarians is the “equality of what?” question. This is an instance of the more general “distribution of what?” question for distributive justice. The question is of great importance both for ...
  • Life-cycle and intergenerational effects of child care reforms 

   Chan, Marc K; Liu, Kai (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Luck, choice and responsibility - An experimental study of fairness views 

   Mollerstrom, Johanna; Reme, Bjørn-Atle; Sørensen, Erik Øiolf (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Weconduct laboratory experimentswhere third-party spectators have the opportunity to redistribute Resources between two agents, thereby eliminating inequality and offsetting the consequences of controllable and uncontrollable ...