Now showing items 28-47 of 119

  • The Economics of Hypergamy 

   Almås, Ingvild; Kotsadam, Andreas; Moen, Espen Rasmus; Røed, Knut (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Partner selection is a vital feature of human behavior with important consequences for individuals, families, and society. We use the term hypergamy to describe a phenomenon whereby there is a tendency for husbands to be ...
  • Education and mobility 

   Machin, Stephen; Salvanes, Kjell Gunnar; Pelkonen, Panu (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   We show that the length of compulsory education has a causal impact on regional labour mobility. The analysis is based on a quasi-exogenous staged Norwegian school reform, and register data on the whole ...
  • Effectiveness of a girls’ empowerment programme on early childbearing, marriage and school dropout among adolescent girls in rural Zambia: study protocol for a cluster randomized trial 

   Sandøy, Ingvild Fossgard; Mudenda, Mweetwa; Zulu, Joseph; Munsaka, Ecloss; Blystad, Astrid; Makasa, Mpundu; Mæstad, Ottar; Tungodden, Bertil; Jakobs, Choolwe; Kampata, Linda Milimo; Fylkesnes, Knut; Svanemyr, Joar; Moland, Karen Marie; Banda, Richard; Musonda, Patrick (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Background: Adolescent pregnancies pose a risk to the young mothers and their babies. In Zambia, 35% of young girls in rural areas have given birth by the age of 18 years. Pregnancy rates are particularly high among ...
  • Environmental Restoration in Hydropower Development — Lessons from Norway 

   Auestad, Inger; Rydgren, Knut; Nilsen, Yngve (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Hydropower is expanding globally and is regarded a keymeasure formitigating climate change, but it also results inmajor environmental degradation, both at local scale andmore widely. We can learn lessons about how restoration ...
  • Et valg i blinde? 

   Almås, Ingvild; Salvanes, Kjell Gunnar; Sørensen, Erik Øiolf (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   15/16-åringer i Norge gjør et valg som har store konsekvenser for deres inntekt i arbeidsmarkedet: De velger om de skal ta yrkesfaglig eller allmennfaglig retning på videregående skole. Disse valgene vil igjen kunne legge ...
  • Ethnically Biased? Experimental Evidence from Kenya 

   Berge, Lars Ivar Oppedal; Bjorvatn, Kjetil; Galle, Simon; Miguel, Edward; Posner, Daniel; Tungodden, Bertil; Zhang, Kelly (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Evidence that prenatal testosterone transfer from male twins reduces the fertility and socioeconomic success of their female co-twins 

   Buetikofer, Aline; Figlio, David; Karbownik, Krzysztof; Kuzawa, Christopher W; Salvanes, Kjell Gunnar (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Explaining the gender wage gap: Estimates from a dynamic model of job changes and hours changes. 

   Liu, Kai (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   I address the causes of the gender wage gap with a new dynamic model of wage, hours, and job changes that permits me to decompose the gap into a portion due to gender differences in preferences for hours of work and in ...
  • Fairness and the Development of Inequality Acceptance 

   Almås, Ingvild; Cappelen, Alexander Wright; Sørensen, Erik Øiolf; Tungodden, Bertil (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Fairness considerations fundamentally affect human behavior, but our understanding of the nature and development of people’s fairness preferences is limited. The dictator game has been the standard experimental design for ...
  • Financial instability, institutional development and economic crisis in Eastern Europe 

   Grytten, Ola Honningdal; Koilo, Viktoriia (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Finanskriser - hva vet vi? 

   Doppelhofer, Gernot Peter (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Da finanskrisen herjet som verst – krisen som startet i det amerikanske subprime-markedet på midten av 2000-tallet og etter hvert rammet mange økonomier – henvendte dronningen av England seg til en gruppe Økonomer med ...
  • Fra kinesernes sparing til global vekst 

   Almås, Ingvild; Liane, Gro Karin Mæle; Thøgersen, Øystein (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Kina har i senere år fremstått som verdensøkonomiens primære vekstmotor. Vekstens innhold i form av store handelsoverskudd og svært høye investeringer har skapt vinnere og tapere blant verdens øvrige land og regioner. ...
  • From Quantity to Quality: Delivering a Home-based Parenting Intervention through China’s Family Planning Cadres 

   Sylvia, Sean; Attanasio, Orazio; Warrinnier, Nele; Luo, Renfu; Yue, Ai; Medina, Alexis; Rozelle, Scott (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   A key challenge in developing countries interested in providing early childhood development programs at scale is whether these programs can be effectively delivered through existing public service infrastructures. We ...
  • Fusjon i tosidige markeder 

   Kind, Hans Jarle; Sørgard, Lars (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Hvis en bedrift betjener to distinkt forskjellige kundegrupper som påvirker hverandres etterspørsel, vil den typisk operere i et tosidig marked. Eksempelvis betjener en avis både lesere og annonsører. Empiriske undersøkelser ...
  • Generational links between entrepreneurship, management and puritanism 

   Grytten, Ola Honningdal; Minde, Kjell Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This paper deals with relationships between puritanism, management and entrepreneurship. As this is an on-going debate among economic historians, it focuses on the period from the early 1800s until present times, where ...
  • Global uro og norsk idyll: Makroøkonomiske lærdommer og utfordringer etter finanskrisen 

   Doppelhofer, Gernot Peter; Thøgersen, Øystein (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Artikkelen diskuterer hvordan finanskrisen som startet i 2007, påvirket verdensøkonomien generelt og Norge spesielt. En utfordring for innhenting etter krisen er høy offentlig og privat gjeld i mange land, noe som er et ...
  • Har kvaliteten på lærere falt over tid? 

   Møen, Jarle; Salvanes, Kjell Gunnar; Thorsen, Helge Sandvig (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Bekymringer om opptakskravene til lærerstudiet er et tilbakevendende tema i offentlig debatt, og myndighetene har også forsøkt ulike tiltak for å bedre rekrutteringen. Det er derfor interessant å studere de lange linjene ...
  • Household Bargaining and Spending on Children: Experimental Evidence from Tanzania 

   Ringdal, Charlotte; Sjursen, Ingrid Hoem (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This paper studies whether an increase in women’s intrahousehold bargaining power causes couples to allocate more resources to their child’s education, and, if so, what the underlying mechanisms for this might be. We ...
  • Humankapital og omstilling? 

   Salvanes, Kjell Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Norsk økonomi står overfor omstilling til næringer der høykompetent arbeidskraft både innen tjenesteytende virksomheter og industrien står sentralt. Spørsmålet vi stiller i denne artikkelen, er hvordan Norge er rustet til ...
  • Hvordan bekjempe priskarteller? 

   Jensen, Sissel; Sørgard, Lars (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   I denne artikkelen drøftes det hvordan en kan utforme en bøtepolitikk som bidrar til å bekjempe priskarteller. Det forklares hvordan bøter og lempningsordning (amnesti) kan utformes slik at en enten gjør dannelse av karteller ...