Now showing items 230-249 of 542

  • Innleie av sykepleiere i sykehus : fra nødløsning til akseptert vikarpraksis 

   Skjælaaen, Christine J. (Rapport, Research report, 2011-07)
   Denne doktorgradsavhandlingen omhandler fremveksten, praktiseringen og videreutviklingen av en ny vikarordning i norsk sykehussektor generelt, og ved et større norsk sykehus spesielt. Den nye ordningen går ut på at sykehus ...
  • Innovasjonssystemer i servicenæringer : hva vet vi om disse? 

   Vatne, Eirik (Rapport;2012:12, Research report, 2012-12)
   Rapporten analyserer begrepet «innovasjonssystemer» og vurderer hvordan en slik innfallsvinkel kan brukes for å forstå dypere prosesser bak nyskapende aktivitet i tjenestesektoren. Analysen er gjennomført som en litteraturstudie. ...
  • Innsatsstyrt finansiering : en modell for pleie- og omsorgstjenester 

   Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2003-09)
   Pleie- og omsorgstjenesten i Norge omfatter et bredt spekter av tjenester: Fra rengjøringshjelp noen timer i uken til heldøgns opphold i institusjon. I denne rapporten gis en prinsipiell drøfting av alternative tilnærminger ...
  • Innsatsstyrt finansiering og pasientsammensetningen ved norske sykehus 

   Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode (Rapport, Research report, 2002-12)
   Finansieringssystemer som fører til en tettere kobling mellom medisinske beslutninger og økonomiske rammebetingelser på sykehusnivå kan forventes å gi bedriftsøkonomisk baserte kriterier større innflytelse over de medisinske ...
  • Insentivbaserte finansieringssystemer for helseforetak 

   Bjorvatn, Afsane; Kjerstad, Egil; Sannarnes, Jan Gaute; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2002-09)
   De fem regionale helseforetakene og arbeidsgiverforeningen NAVO ba i mai i år SNF om å utrede hvordan insentivbaserte finansieringssystem for helseforetak kan utformes. Denne rapporten oppsummerer utredningsarbeidet. Et ...
  • Inside out : non-standard work, employment, and diverse interests 

   Olsen, Karen Modesta (Report, Research report, 2006-01)
   Non-standard work arrangements are identified by an employment relationship that differs from the norm. In the dissertation three main types of non-standard workers are analysed: temporary workers, employees of temporary ...
  • Integrated planning of production, inventory and ship loading at refineries 

   Bengtsson, Jens; Flisberg, Patrik; Rönnqvist, Mikael (Report;2010:26, Research report, 2010-12)
   Refinery operation planning is a complex task since refinery processes and inventories are tightly interconnected. We study deterministic refinery planning when ships are loaded with a blend of components. Any delay in ...
  • Intergenerational risk sharing by means of pay-as-you-go programs : an investigation of alternative mechanisms 

   Thøgersen, Øystein (Report, Research report, 2006-05)
   A pay-as-you-go (paygo) pension program may provide intergenerational pooling of risks to individuals’ labor and capital income over the life cycle. By means of illuminating closed form solutions we demonstrate that the ...
  • Internasjonale spill-over effekter av finanspolitikk 

   Thøgersen, Øystein (Rapport, Research report, 2003-12)
   Et hovedtema i den økonomiske debatten i hele OECD-området er virkningene av offentlig budsjettpolitikk sett i sammenheng med sterkt økende byrder i finansieringen av de offentlige pensjonssystemene og tilhørende behov for ...
  • Internasjonalisering av norsk petrorettet næringsliv 

   Heum, Per; Vatne, Eirik; Kristiansen, Frode (Rapport, Research report, 2000-12)
   I tilknytning til utvinningen av olje og gass på norsk sokkel, som startet for 30 år siden, har norsk næringsliv utviklet et bredt spekter av varer og tjenester som mer eller mindre direkte understøtter aktiviteter for å ...
  • International climate policy : consequences for shipping 

   Mæstad, Ottar; Evensen, Annika Jaersen; Mathiesen, Lars; Olsen, Kristian (Report, Research report, 2000-12)
   This report summarises the main results from the project Norwegian and international climate policy consequences for shipping. The aim of the project has been to shed light on how climate policies might affect shipping, ...
  • The international coal trade pattern 

   Mæstad, Ottar; Strandenes, Siri Pettersen (Report, Research report, 2003-11)
   Climate policies may reduce the coal demand in some of the major coal importing countries (e.g., Western Europe and Japan). This paper analyses how a shift in the import demand for coal will affect the trade pattern in the ...
  • The internationalisation process : a relationship approach : a study of close customer relations' impact on an industrial firm's pace of internationalisation 

   Karlsen, Siv Marina (Report, Research report, 2000-05)
   It is established that experience is an important driver of a firm’s internationalisation process, at least in the early stages. Recently, however, it is found that network relations may also have some influence on the ...
  • Interorganizational developmental processes : governance and interaction in continuous negotiated agreements 

   Ness, Håvard (Report, Research report, 2001-03)
   This report explores how long-term interorganizational relationships are managed as they evolve over time. A conceptual framework is developed, drawing on contract theory and negotiation theory. Long-term relationships ...
  • Investoratferd i det norske aksjemarkedet 

   Crosby, Knut (Rapport, Research report, 2001-08)
   Erfaringer fra andre land og en del empiriske studier tyder på at institusjonelle investorer, inkludert utlendinger, har vært aktive i flere av de krisene verdipapirmarkedene har gjennomgått i 80- og 90-årene. Dersom ...
  • Is beyond budgeting peculiarly Scandinavian, and if so what does it entail for its applicability across the world? : a cultural analysis of beyond budgeting 

   Hammer, Christian (Report, Research report, 2010-08)
   This thesis is a cultural analysis of the management accounting innovation and general management model Beyond Budgeting. Beyond Budgeting has originated from practice rather than academia and is built on cases from several ...
  • Issues in collaborative logistics 

   D’Amours, Sophie; Rönnqvist, Mikael (Report, Research report, 2008-11)
   Collaborative logistics is becoming more important in today’s industry. This is driven by increased environ-mental concerns, improved efficiency through collaborative planning supporting resources sharing and new business ...
  • The Japanese seafood market 

   Nakamoto, Akemi (Report, Research report, 2000-08)
   The purpose of this report is to inform Norwegian seafood exporters of the market situation for seafood in Japan. It talks about consumer trend in Japan, including how they consume seafood. Moreover, the supply and demand ...
  • A journey beyond budgeting : påvirker det mellomlederes adferd og beslutninger? : en casestudie i StatoilHydro 

   Myrmell, Mette (Rapport, Research report, 2009-09)
   Bedrifter og organisasjoner søker gjennom sine styringssystem å påvirke ansattes adferd og beslutninger i retning av ønsket utfall og resultat. Dette er komplekse prosesser. Formålet med denne studien er å utforske hvordan ...
  • Justeringsparameteren i inntektsreguleringen : vurdering av behov for endringer 

   Bjørndal, Endre; Bjørndal, Mette; Johnsen, Thore (Rapport, Research report, 2008-07)
   Tidsforsinkelser i reguleringsmodellen gjør det nødvendig å kompensere for rentetap som skyldes at avskrivning og avkastning på en investering genererer en forsinket inntektsramme i forhold til en ren ”Rate of Return” ...