Now showing items 294-313 of 542

  • Lakseavtalen mellom Norge og EU 1997-2002 : en samfunnsøkonomisk analyse 

   Lorentzen, Torbjørn (Rapport, Research report, 2006-06)
   Oppdrettsnæringen i Norge eksporterte for 13.5 mrd. kroner i 2005. Næringen har mellom 7 og 8000 direkte og indirekte sysselsatte. Verdiskapningen er høy og den er en typisk eksportnæring. Det betyr at verdiene blir først ...
  • Langtidsledighet : et bruker- og etatsperspektiv 

   Rusten, Grete; Hansen, Hans-Tore (Rapport, Research report, 2003-03)
   Hensikten med dette prosjektet har vært å studere det arbeidet arbeidsmarkedsetaten (Aetat) gjør for å få langtidsledige tilbake i ordinært arbeid. Hva fungerer, hva er problemene og hva kan gjøres bedre? Rapporten har to ...
  • Language management : in multinational companies 

   Gundersen, Sigrid Louise (Report, Research report, 2009-11)
   The aim of the present thesis is to explain the concept of strategic language management and why this field of study deserves increased attention in international business. It is argued that Language Management deserves ...
  • Large firm dynamics on the Nordic-Baltic scene : implications for innovation and growth 

   Braunerhjelm, Pontus; Halldin, Torbjörn; Heum, Per; Kalvet, Tarmo; Pajarinen, Mika; Pedersen, Torben; Ylä-Anttila, Pekka (Report, Research report, 2010-12)
   This report is the result of a joint Nordic project funded by NICe – Nordic Innovation Centre. Focus is on the largest firms operating from Sweden, Finland, Denmark and Norway. In addition the largest firms of Estonia are ...
  • Leadership and following in a public bad experiment 

   Heijden, Eline van der; Moxnes, Erling (Report, Research report, 2000-05)
   With regard to global or regional environmental problems, do nations that take unilateral actions inspire other countries to curtail emissions? Using game theory, it has been shown that in a competitive situation, unilateral ...
  • Lederes bruk av informasjon i styringssystemet : en studie av beyond budgeting i StatoilHydro 

   Ribe, Susann (Rapport, Research report, 2009-09)
   Denne rapporten omhandler hvordan Beyond Budgeting som styringssystem fungerer og praktiseres i StatoilHydro. StatoilHydro har innført Beyond Budgeting som styringssystem i hele sin virksomhet, og i den forbindelse blant ...
  • Lederlegitimitet : en eksplorativ studie 

   Bulukin, Kristijane Cook (Rapport, Research report, 2005-04)
   I avhandlingen drøftes lederlegitimitet. Forhold som kan bidra til lederlegitimitet er blant annet lederens personlige egenskaper, fagkompetanse, anvendelse av belønningssystemer og bruk av regler. I avhandlingen utforskes ...
  • Like barn leker best : en casestudie av hvordan diversitet påvirker kunnskap i team 

   Holter, Katrin Mjeldheim (Rapport;2013:13, Research report, 2013-11)
   Stadig flere bedrifter benytter tverrfaglige team som organiseringsform for å oppnå effektiv kunnskapsdeling på tvers av fagdisipliner. I min masterutredning søker jeg å stille spørsmålstegn ved den faktiske effekten av ...
  • Linkages among interest rates in the United States, Germany and Norway 

   Bremnes, Helge; Gjerde, Øystein; Sættem, Frode (Report, Research report, 2000-10)
   The Johansen multivariate cointegration methodology is utilized to analyze relationships among short-term and long-term interest rates in the United States, Germany and Norway. A variance decomposition approach is applied ...
  • Localization and foreign direct investment : exemplified by Norwegian shipping in Singapore 

   Akselsen, Christine C. (Report, Research report, 2000-11)
   This thesis seeks to explore the determinants of localization. Dunning’ eclectic paradigm explains foreign direct investment (FDI) by the profitability of combining the ownership and internalization advantages of companies ...
  • The location of European industry 

   Midelfart, Karen Helene; Overman, Henry G.; Redding, S. J.; Venables, Anthony J. (Report, Research report, 2000-02)
   Det er nærliggende å tro at tettere europeiske integrasjon vil føre til betydelige endringer i næringslokaliseringen i Europa. Tettere integrasjon gjør bedriftene mer internasjonalt mobile, og gir dem bedre muligheter til ...
  • The location of Norwegian manufacturing industry 

   Kolstad, Julie Riise (Report, Research report, 2005-12)
   Norway has, particularly in the last decade, experienced a trend of relatively rapid deindustrialisation; according to Statistics Norway, as many as 32,000 jobs in manufacturing have been lost between 2000 and 2004. In ...
  • Lovverk, teknologi og etableringsbetingelser i norsk havbruk : fase I 

   Aarset, Bernt; Jakobsen, Stig-Erik; Iversen, Audun; Ottesen, Geir Grundvåg (Rapport, Research report, 2004-01)
   På 1970-tallet ble det etablert et reguleringsregime for laks- og ørretoppdrett der myndighetene var opptatt av å styre produksjonsveksten, både av hensyn til oppbygging av infrastruktur, kompetanseutvikling på alle plan, ...
  • Lovverk, teknologi og etableringsbetingelser i norsk havbruk : fase II 

   Aarset, Bernt; Jakobsen, Stig-Erik; Iversen, Audun; Ottesen, Geir Grundvåg (Rapport, Research report, 2005-02)
   I denne rapporten har vi analysert i større detalj endringer i reguleringen av norsk havbruksnæring og hvilke konsekvenser dette har fått og kan få. Brede samfunnsmessige endringsprosesser får ikke bare konsekvenser for ...
  • Læring og kunnskapsdeling i ein prosjektbasert organisasjon 

   Lundøy, Ingunn F.; Sortland, Karina H. (Rapport;2013:7, Research report, 2013-09)
   Bruken av prosjektbasert organisering er blitt meir utbredt blant bedrifter i dag og det ligg eit stort potensiale for læring i, og mellom prosjekt i slike bedrifter. Med masterutgreiinga ønska vi å få større innsikt i ...
  • Læringsmekanismer i team og team som læringsarena 

   Lund, Hans Jørgen (Rapport, Research report, 2001-12)
   Hensikten med rapporten er at den skal være et bidrag for teoriutvikling og gi økt innsikt om team som læringsarena. Rapporten identifiserer sentrale læringsmekanismer som er virksomme i team og hvordan effektive læringsmiljøer ...
  • Lønnsomhet i norske sparebanker : en studie av forklaringer til lønnsomhetsvariasjon 

   Bachmann, Helene Strand; Hanstad, Tone Bjørnstad (Rapport;2013:12, Research report, 2013-10)
   De norske sparebankene har lenge vært aktører i en stabil bransje med lange tradisjoner. Sparebankbransjens rammevilkår er imidlertid i endring. Konsolidering, strenge reguleringer og rask teknologisk utvikling er blant ...
  • Lønnsomheten i petroleumsnæringen 1981-97 

   Gjesdal, Frøystein (Rapport, Research report, 2000-09)
   I denne rapporten presenteres en analyse av den økonomiske lønnsomheten i petroleumsnæringen i perioden 1981-97. Bransjens lønnsomhet sammenlignes med lønnsomheten i industrien. Analysen er basert på data som er tilgjengelig ...
  • The management of complexity 

   Hundsnes, Tore (Report, Research report, 2000-12)
   The complex structure of many business environments, and indeed many corporations or organizations operating in them, implies great challenges for managers. What sources generate this complexity, and how can it be managed? ...
  • Management of North-East arctic cod : an age-structured, multi-fleet analysis 

   Bang, Rasmus Noss (Report, 2019-10)
   The North-East Arctic cod fishery is of economic and cultural importance. The stock is subject to joint management by Norway and Russia. Today’s stock management strategy is designed to achieve the maximum sustainable ...