• Det norske radiomarkedet : effektene av Kanal 24 sin etablering 

      Aarø, Tone Kirkhus (Arbeidsnotat, Working paper, 2005-10)
      Målet med utredningen er å analysere effektene av Kanal 24 sin etablering på radiomarkedet. Jeg identifiserer effekter både i lyttermarkedet og reklamemarkedet. Det har vært vanskelig for Kanal 24 å få fotfeste i ...