• Brukerrådets rolle i Statnett : en prinsipiell betenkning 

   Andersen, Christian; Eldegard, Tom; Singh, Balbir (Arbeidsnotat, Working paper, 2001-02)
   Notatet er utarbeidet på oppdrag for Statnett SF og gir en prinsipiell vurdering av brukerrådets rolle i styringen av selskapet. Temaet er aktualisert ved regjeringens innspill til endringer i brukerrådets sammensetning ...
  • Business Region Bergen : bakgrunnsnotat for indikatorer 

   Andersen, Christian; Mjørlund, Rune; Rusten, Grete (Arbeidsnotat, Working paper, 2009)
   SNF har på oppdrag av Business Region Bergen (BRB) utarbeidet et sett med indikatorer for relevante økonomiske og strukturelle forhold innen BRB. For en del indikatorer er det ikke tilgang på kommunedata, og indikatorene ...
  • Effect measurement – Norad`s programme for master studies (NOMA) 

   Andersen, Christian; Tobiassen, Anita Ellen (Working paper, Working paper, 2007-06)
   Norads’ programme for master studies (NOMA) is a programme aimed at strengthening tertiary educational institutions in countries in the south through collaboration between Norwegian and local institutions. This working ...
  • Hjelpemidler og egenbetaling 

   Andersen, Christian (Arbeidsnotat, Working paper, 2010-04)
   Notatet inneholder en sammenligning av inntektsnivå og inntektssammensetning for brukere av hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralene med hele befolkningen innen ulike aldersgrupper. Det gis også en kort gjennomgang av ...
  • Måling av produktivitet i Kystvakten 

   Andersen, Christian (Arbeidsnotat;2012:10, Working paper, 2012-03)
   I dette notatet drøftes et opplegg for å analysere produktivitet og realkostnadsutvikling i Kystvakten. Kystvakten skal håndheve norsk suverenitet når det gjelder fiske i norske farvann der resultatet av innsatsen på kort ...
  • Nyttekostnadsanalyse av nytt dobbeltspor Oslo S – Ski 

   Andersen, Christian; Andersen, Terje (Arbeidsnotat, Working paper, 2008-12)
   Dette arbeidsnotatet inneholder en nytte-kostnadsanalyse av nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski stasjon. Notatet er en del av rapporteringen fra et prosjekt, gjennomført for Jernbaneverket av Det Norske Veritas, Møreforskning ...
  • Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av timemåling og toveiskommunikasjon 

   Andersen, Christian; Lund, Arne-Christian (Arbeidsnotat, Working paper, 2005-11)
   Arbeidsnotatet inneholder en gjennomgang av nytte- og kostnadskomponenter som har vært trukket frem i forskjellige analyser av innføring av timemåling og toveiskommunikasjon i kraftmarkedet. Enkelte effekter diskuteres ...