• Utbygging av digitalt bakkenett i Norge : NRK og TV 2s motiver 

      Hansen, Kjersti Lyngtun; Husebø, Anja Elise Øijordsbakken (Arbeidsnotat, Working paper, 2005-02)
      Målet med utredningen er å analysere NRK og TV 2s motiver ved utbyggingen av det digitale bakkenettet. Vi identifiserer både mediepolitiske- og økonomiske motiver. I forhold til medievitenskap finner vi at hensynet til ...