• Analyse av konkurransen i det norske bladmarkedet 

      Methlie, Jannicke Schancke (Arbeidsnotat, Working paper, 2005-11)
      Formålet med oppgaven har vært å belyse to forhold i det norske bladmarkedet. For det første tar oppgaven for seg den kraftige økningen i antall titler på markedet og for det andre analyseres bladforlagenes valg av ...