Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHatlebakk, Magnus
dc.contributor.authorHope, Einar
dc.contributor.authorSkaar, Jostein
dc.date.accessioned2006-10-10T10:09:22Z
dc.date.available2006-10-10T10:09:22Z
dc.date.issued2001-02
dc.identifier.issn0803-4028
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/166048
dc.description.abstractForprosjektet tar opp noen problemstillinger knyttet til samspillet mellom elektrisitetsmarkeder og et kvotemarked for CO2 utslipp i Europa. I arbeidsnotatet redegjøres det for teorien for regulering ved bruk av kvotemarkeder og erfaringer fra slike markeder for ulike miljøskadelige utslipp. Med utgangspunkt i en enkel modell for samspillet mellom elektrisitets- og kvotemarkedet drøftes innfasingen av europeiske markeder for elektrisitet og utslippskvoter. Det blir til slutt skissert noen aktuelle forskningsoppgaver.en
dc.format.extent208060 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotaten
dc.relation.ispartofseries2001:3en
dc.titleRegulering av klimagassutslipp ved en deregulering av elektrisitetsmarkedene i Europaen
dc.typeWorking paperen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel