Now showing items 41-57 of 57

  • Strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering av Mowi ASA 

   Mossige, Ingebreth; Vorren, Magnus (Master thesis, 2021)
   Vi har i denne masteroppgaven gjennomført en strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering av oppdrettsselskapet Mowi ASA (“Mowi”), hvor formålet var å estimere verdien av egenkapitalen til selskapet per 31. desember 2020. ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse : Europris ASA 

   Sunde, Erik Guddal; Sunde, Lars Guddal (Master thesis, 2019)
   Denne masterutredningen er en verdsettelse av egenkapitalen til Europris ASA per 29.11.2019. Fundamental verdsettelse er nyttet som hovedmetode, og komparativ verdsettelse er brukt som supplerende verdsettelsesmetode. Det ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse : OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 

   Nilssen, John-Kristian; Schnell, Thea Helene (Master thesis, 2022)
   Formålet med denne masterutredningen er å estimere en verdi på Olav Thon Eiendomsselskap ASA. Vi har benyttet metoden fundamental verdsettelse, og derav funnet et fundamentalt verdiestimat på OLT. Ytterligere har vi gått ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Gyldendal ASA 

   Wergeland, Sindre B.; Heimset, Benjamin O. Hellesen (Master thesis, 2019)
   Formålet med denne utredningen er å lage et verdiestimat på egenkapitalen og tilhørende aksjeverdi på Gyldendal ASA per 31.12.2019. Dette har vi gjort ved hjelp av fundamental verdsettelse. Grunnlaget for den fundamentale ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Norske Skog ASA 

   Bull-Hansen, Fredrik Finsæther; Johansen, Henrik (Master thesis, 2020)
   Denne utredningen er en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Norske Skog ASA («Norske Skog»). Formålet er å estimere verdien av selskapets egenkapital per 30.11.2020 og å synliggjøre usikkerheten i verdiestimatet. ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse Betsson AB 

   Midtsjø, Jesper Tauge; Sævdal, Brage (Master thesis, 2022)
   Målet med denne masterutredningen er å verdsette egenkapitalen til Betsson per 31.12.2022. Hovedteknikken som benyttes er fundamental verdsettelse, som suppleres med en komparativ verdivurdering for å øke påliteligheten ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse: AF Gruppen 

   Halsteinslid, Andreas; Aune, Odin Kvalvåg (Master thesis, 2022)
   Hensikten med masterutredningen er å verdsette egenkapitalen til AF Gruppen ASA per 31.12.2021. Vi har benyttet fundamental verdivurdering som hovedmetode, og komparativ verdsettelse er brukt som supplerende verdsettel ...
  • The value relevance of financial reporting on the Oslo Stock Exchange 

   Gjerde, Øystein; Knivsflå, Kjell Henry; Sættem, Frode (Working paper, Working paper, 2004-07)
   This paper focuses on the value relevance of accounting numbers in Norway over the period 1968–2002. This period covers a number of large, and distinct, changes in Norwegian accounting practice, which so far has culminated ...
  • The value relevance of financial reporting on the Oslo Stock Exchange over the period 1964-2003 

   Gjerde, Øystein; Knivsflå, Kjell Henry; Sættem, Frode (Discussion paper, Working paper, 2005)
   This article focuses on the value relevance of financial statements in Norway over the 40-year period from 1964 to 2003. Since Norwegian generally accepted accounting principles are based on an earnings-oriented conceptual ...
  • Value relevant ESG scores and superior performance : when is a high ESG score indicative of better financial performance? 

   Danielsen, Thea Amalie; Johansen, Jan (Master thesis, 2021)
   Purpose - The objective of this thesis is to develop a methodology that will enable investors to differentiate between two types of companies: those with high performance on ESG issues that have the potential to significantly ...
  • The value-relevance of adopting IFRS : evidence from 145 NGAAP restatements 

   Gjerde, Øystein; Knivsflå, Kjell Henry; Sættem, Frode (Discussion paper, Working paper, 2008-10)
   Firms listed on stock exchanges within the European Economic Area are required to report consolidated financial statements according to IFRS from 2005. The firms that adopted IFRS in 2005 were also required to restate their ...
  • Vekst- og verdiselskap på Oslo Børs: En empirisk analyse av avkastningen til investeringsstrategier i vekstog verdiselskap 

   Løkslid, Charlotte; Ribe, Vår (Master thesis, 2022)
   Et effisient aksjemarked reflekterer all tilgjengelig informasjon, og allokerer investorers kapital der den skaper mest mulig verdi. Flere internasjonale studier har undersøkt hvorvidt teorien holder i praksis, og det ...
  • Verdirelevansen av IFRS 15 : er IFRS 15 inkrementelt verdirelevant sammenlignet med tidligere inntektsføringsstandarder og fortolkninger? 

   Fossvik, Thomas; Olsen, Ole Morten (Master thesis, 2019)
   IFRS 15 har vært gjenstand for stor interesse og oppmerksomhet, og arbeidet med standarden har pågått siden 2002. Formålet med utarbeidelsen av den nye standarden har blant annet vært å fjerne svakheter og uoverensstemmelser ...
  • Verdsettelse av Selvaag Bolig ASA 

   Fagerheim, Adrian; Grinilia, Anders Markus (Master thesis, 2019)
   Formålet med denne masterutredning er å estimere en verdi for Selvaag Boligs egenkapital pr. 31.12.2019. Oppgaven bygger på en fundamental verdsettelse, kombinert komparativ verdsettelse. Det vil også bli utført diverse ...
  • Verdsettelse og strategisk regnskapsanalyse av Grieg Seafood ASA 

   Ulriksen, Torstein Woje; Johannessen, Johannes Batschin (Master thesis, 2022)
   I denne masteroppgaven har vi utført en verdsettelse og strategisk regnskapsanalyse av Grieg Seafood ASA. Vi har benyttet oss av en fundamental verdivurdering, i kombinasjon med en supplerende verdsettelse, for å estimere ...
  • Verdsettelse og strategisk regnskapsanalyse av Lerøy Seafood Group ASA 

   Ueland, Jørgen; Bang, Sindre (Master thesis, 2023)
   Vi har gjennomført en verdsettelse og strategisk regnskapsanalyse av Lerøy Seafood Group ASA. For å komme frem til den estimerte verdien av egenkapitalen til selskapet per 31.12.2022, har vi benyttet en fundamental ...
  • XXL ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering 

   Ulleberg, Adrian; Bygland, Johan Fredrik (Master thesis, 2018)
   Formålet med masterutredningen var å verdsette egenkapitalen til XXL ASA den 30. November 2018, og finne tilhørende aksjekurs. Fundamental verdivurdering ble valgt som hovedmetode og ble supplert av en komparativ ...