• Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Hexagon Composites ASA 

   Haga, Kristine; Samuelsen, Elin (Master thesis, 2006-05-15)
   I denne utredningen har vi foretatt en regnskapsbasert verdsettelse av Hexagon Composites ASA; et industrikonsern som har spesialisert seg innenfor produksjon av produkter fremstilt av kompositt. Det første vi gjorde var ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Hjellegjerde ASA 

   Engelsen, Bjarte (Master thesis, 2009)
   Denne utredningen tok sikte på å analysere og verdsette Hjellegjerde ASA på bakgrunn av offentlig tilgjengelig informasjon. Metodeverket som er brukt er fundamental verdsettelse, og bygger i stor grad på Finn Kinserdal sin ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Hjellegjerde ASA 

   Jensen, Renate; Lerfaldet, Kjersti (Master thesis, 2006-05-15)
   Formålet med denne utredningen har vært å finne et anslag på verdien av Hjellegjerde ved hjelp av en fundamental verdsettelsesmodell. Verdsettelsen er basert på ekstern informasjon og den kunnskapen vi har tilegnet oss ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av itslearning 

   Lægreid, Asbjørn; Eide, Daniel (Master thesis, 2013)
   I denne utredningen har vi gjennomført en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Itslearning AS. Formålet med oppgaven er å gi en verdivurdering av selskapets egenkapital, og deretter vurdere estimatet mot oppgitt ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av KOMPLETT ASA 

   Bergset, Christian Heggernes (Master thesis, 2007)
   har gjennomført en analyse av KOMPLETT ASA for å finne et anslag på verdien til egenkapitalen. Analysen bygger på offentlige regnskapstall, samt offentlige rapporteringer fra selskapet. Først gies det en deskriptiv ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Norske Skog ASA 

   Bull-Hansen, Fredrik Finsæther; Johansen, Henrik (Master thesis, 2020)
   Denne utredningen er en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Norske Skog ASA («Norske Skog»). Formålet er å estimere verdien av selskapets egenkapital per 30.11.2020 og å synliggjøre usikkerheten i verdiestimatet. ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA 

   Bækkelund, Julie; Syverud, Anders (Master thesis, 2018)
   Formålet med denne oppgaven er å verdsette egenkapitalen til Norwegian Air Shuttle ASA per 13.04.2018. Vi benytter fundamental verdsettelse for å avdekke hvorvidt den faktiske aksjekursen på 265,0 kroner kan begrunnes i ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Otrum ASA 

   Halaas, Jan Fredrik (Master thesis, 2007)
   Jeg har i denne utredningen gjennomført en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Otrum ASA. For å komplettere bildet av de underliggende verdiene i selskapet, er det også supplert med en opsjonsbasert verdsettelse. Etter ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av P/F Bakkafrost 

   Sunde, Magnus Hjelseth; Muri, Joachim (Master thesis, 2016)
   Formålet med utredningen er å estimere egenkapitalverdien og tilhørende aksjeverdi for P/F Bakkafrost per 31.12.2016. Dette gjøres på bakgrunn av en fundamental verdivurdering. Avslutningsvis blir det gjennomført en ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Rieber & Søn ASA 

   Helgesen, Stine Linn J. (Master thesis, 2010)
   Jeg har i denne utredningen foretatt en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Rieber & Søn ASA. Verdsettelsestidspunkt er 30.06.09. I den første delen av utredningen presenteres konsernet og den tilhørende bransjen. ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Salmar 

   Eriksen, Christian Endre (Master thesis, 2013)
   Jeg har i denne masterutredningen gjort en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av oppdrettsbedriften SalMar ASA. Oppgaven starter med en presentasjon av oppdrettsnæringen og selskapet SalMar ASA. Strategisk analyse ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av SalMar ASA 

   Bakkene, Inger Marie; Overøie, Odd-André (Master thesis, 2014)
   Vi har i denne masterutredningen foretatt en fundamental verdivurdering av oppdrettsselskapet SalMar. Målet med oppgaven er å komme frem til et verdiestimat på SalMar sin egenkapital som gjenspeiler underliggende verdier ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Sevan Marine ASA 

   Aarvik, Bjørn; Aasen, Jørgen (Master thesis, 2007)
   Sevan Marine ASA er et relativt nystartet selskap som opererer i offshoremarkedet. Selskapet er engasjert i utvikling, bygging, eierskap og drift av flytende produksjonsplattformer og boreenheter, basert på egenutviklet ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av SolstadFarstad ASA 

   Brynjulfsen, Axel Rognerud; Lysvik, Martin (Master thesis, 2017)
   Formålet med denne oppgaven er å verdsette egenkapitalen til SolstadFarstad per 31.12.2017. Vi benytter fundamental verdsettelse for å komme frem til egenkapitalestimatet. Kvalitative forhold som gjelder for både selskapet ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Stolt - Nielsen 

   Rolland, Knut Henrik (Master thesis, 2015)
   Denne masterutredningen består av en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av kjemikalietankselskapet Stolt-Nielsen. Målsetningen er å gi et verdiestimat på egenkapitalen som best mulig reflekterer de underliggende ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Tomra ASA 

   Andersen, Jan Foldøy (Master thesis, 2006)
   Hensikten med denne oppgaven er å beregne et verdiestimat for Tomras egenkapital, og basert på dette komme med en anbefaling om kjøp eller salg av selskapets aksjer. Tomras markedsutsikter er positive. Til tross for hardere ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Tomra Systems ASA 

   Aunrønning, Kristian; Ohm, Magne (Master thesis, 2006)
   Vi har i denne utredningen verdsatt egenkapitalen til Tomra Systems ASA per 31.03.06 til 71,68 kroner per aksje. Dette gir oss et klart kjøpssignal da den ble omsatt til 52,50 kroner på dette tidspunktet. Verdiestimatet ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av TOMRA Systems ASA 

   Solberg, Ina Adele; Røed, Kristine (Master thesis, 2015)
   Formålet med denne masterutredningen er å benytte fundamental verdsettelse for å estimere verdien på egenkapitalen til TOMRA Systems ASA, heretter kalt TOMRA. Dette verdiestimatet skal sammenlignes med markedsverdien på ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Tomra Systems ASA 

   Haugstveit, Audun Pål (Master thesis, 2007)
   I denne utredningen har jeg gjennomført en fundamental verdsettelse av Tomra Systems ASA basert på offentlig informasjon. Formålet med denne utredningen har vært å utarbeide et godt verdiestimat på selskapets aksjer, og ...