• Diagnoseverktøy for skolen som lærende organisasjon 

   Døving, Erik; Lines, Rune; Tobiassen, Anita Ellen (Arbeidsnotat, Working paper, 2007-12)
   Dette notatet redegjør for diagnoseverktøy for skolen som lærende organisasjon. Verktøyet består av et spørrebatteri som inngår i en større spørreundersøkelse blant medarbeidere i grunnskolen og videregående skole, og er ...
  • Effect measurement – Norad`s programme for master studies (NOMA) 

   Andersen, Christian; Tobiassen, Anita Ellen (Working paper, Working paper, 2007-06)
   Norads’ programme for master studies (NOMA) is a programme aimed at strengthening tertiary educational institutions in countries in the south through collaboration between Norwegian and local institutions. This working ...
  • Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2005 

   Døving, Erik; Ure, Odd Bjørn; Tobiassen, Anita Ellen; Lund, Monica (Arbeidsnotat, Working paper, 2005-09)
   Dette notatet er femte underveisrapport fra evalueringen av Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP). Programmets satset i 2003 på spredning og institusjonalisering, og fikk i 2005 i oppdrag å gjennomføre prøveprosjekter for ...
  • Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? 

   Tobiassen, Anita Ellen; Gooderham, Paul N. (Arbeidsnotat, Working paper, 2002-10)
   Dette arbeidsnotatet er skrevet som et ledd i prosjektet ”Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte regnskapsførere”. Rapporten presenterer resultater basert på to undersøkelser: en mindre ...
  • Small firms and business advisory services : variations in small firms' use of authorized accountants 

   Gooderham, Paul N.; Tobiassen, Anita Ellen; Nordhaug, Odd (Working Paper, Working paper, 2002-11)
   The paper takes as its starting point the relatively high failure rate of small firms. It is argued that this might be lowered if small firms had improved access to external sources of business advice. It is further argued ...