• Analyse og verdivurdering av Marine Harvest ASA 

   Mjærum, Fredrik; Benjaminsen, Vidar Thom; Berg, Arne Marius (Master thesis, 2013)
  • Lerøy Seafood Group ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering 

   Hanøy, Kristoffer Frich; Smolskas, Einius (Master thesis, 2015)
   I denne utredningen gjennomføres strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering av Lerøy Seafood Group ASA, der formålet er å estimere verdien av egenkapitalen i selskapet. Verdiestimatet sammenlignes med børskurs på ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og fundamental verdivurdering av AF Gruppen ASA 

   Andresen, Linn Renate; Breiteig, Helene Flisnes (Master thesis, 2018)
   Vi har i denne masterutredningen utarbeidet et verdiestimat på AF Gruppen ASAs egenkapital per 31.12.18 og utarbeidet en handlingsstrategi basert på en vurdering av estimatet opp mot markedspris. Det endelige verdiestimatet ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering av Vizrt 

   Sivertsen, Øivind; Salbu, Ivar (Master thesis, 2014)
   Denne oppgaven har hatt som mål å verdsette aksjen til selskapet Vizrt. Oppgaven begynner med en strategisk analyse av bransjen og selskapet for å få en bedre forståelse av styrker, svakheter, muligheter og trusler. Her ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Gyldendal ASA 

   Wergeland, Sindre B.; Heimset, Benjamin O. Hellesen (Master thesis, 2019)
   Formålet med denne utredningen er å lage et verdiestimat på egenkapitalen og tilhørende aksjeverdi på Gyldendal ASA per 31.12.2019. Dette har vi gjort ved hjelp av fundamental verdsettelse. Grunnlaget for den fundamentale ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av SalMar ASA 

   Bakkene, Inger Marie; Overøie, Odd-André (Master thesis, 2014)
   Vi har i denne masterutredningen foretatt en fundamental verdivurdering av oppdrettsselskapet SalMar. Målet med oppgaven er å komme frem til et verdiestimat på SalMar sin egenkapital som gjenspeiler underliggende verdier ...