• En regnskapsbasert verdsettelse av Green Reefers ASA 

   Myrseth, Eivind (Master thesis, 2006)
   Denne utredningen er en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Green Reefers ASA, som opererer et globalt logistikknettverk for transport av kjølevarer. Formålet med utredningen er å gi et verdiestimat på aksjekursen ...
  • En regnskapsbasert verdsettelse av Kongsberg Automotive 

   Teksum, Espen (Master thesis, 2007)
   I denne utredningen har jeg foretatt en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Kongsberg Automotive basert på regnskapstall for 30.09.07. Kongsberg Automotive er en bildelsprodusent med ca 3000 ansatte som lager ...
  • En regnskapsbasert verdsettelse av NextGenTel AS 

   Hem, Pål-Magnus Hjertaas; Knudsen, Stian (Master thesis, 2006)
   Vi har i denne siviløkonomutredningen valgt å foreta en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av NextGenTel. Formålet med utredningen er å estimere et mest mulig korrekt verdiestimat på NextGenTel sin aksjeverdi. ...
  • En strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Lerøy Seafood Group ASA 

   Fasting, Astrid Hølmo (Master thesis, 2006)
   I gjennomføringen av en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Lerøy Seafood Group ASA per 31.12.2005 har jeg i denne utredningen tatt utganspunkt i ekstern informasjon. I den første delen av utredningen presenteres ...
  • IFRS 2005 og bruk av virkelige verdier : bedre og mer presis informasjon? 

   Sæterbakken, Arne; Solheim, Renate (Master thesis, 2006-05-15)
  • Kreativ regnskapsføring og Sponsor service 

   Winkel, Helena Hildershavn (Master thesis, 2006)
   I denne oppgaven har jeg utredet temaet kreativ regnskapsføring og praktisert det på et case. Jeg har først definert kreativ regnskapsføring og satt dette i en sammenheng. Deretter har jeg beskrevet og diskutert insentiver, ...
  • Revisjon av intern kontroll, jamfør Sarbanes-Oxley Act of 2002 Section 404 

   Werring, Svein Birger (Master thesis, 2006)
   Formålet med utredningen er å gi en oversikt over hva bestemmelsene om Intern Kontroll over Økonomisk Rapportering, jamfør Sarbanes-Oxley Act §404, innebærer. For å oppnå dette vil utredningen deles inn i tre hoveddeler. Intern ...
  • Rieber & Søn ASA : en verdsettelse basert på strategisk regnskapsanalyse 

   Nordby, Anniken Helland (Master thesis, 2006-06-14)
   Formålet med denne oppgaven har vært å finne et verdiestimat på egenkapitalen til Rieber & Søn ASA per 31.12.2005. For å finne dette estimatet har jeg benyttet et rammeverk for strategisk regnskapsanalyse og fundamental ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Expert ASA 

   Sotnakk, Trond (Master thesis, 2006)
   Denne utredningen er en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av det børsnoterte selskapet Expert ASA. I den strategiske analysen analyseres forbrukerelektronikkbransjen og interne forhold i selskapet. I regnskapsanalysen ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Hexagon Composites ASA 

   Haga, Kristine; Samuelsen, Elin (Master thesis, 2006-05-15)
   I denne utredningen har vi foretatt en regnskapsbasert verdsettelse av Hexagon Composites ASA; et industrikonsern som har spesialisert seg innenfor produksjon av produkter fremstilt av kompositt. Det første vi gjorde var ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Hjellegjerde ASA 

   Jensen, Renate; Lerfaldet, Kjersti (Master thesis, 2006-05-15)
   Formålet med denne utredningen har vært å finne et anslag på verdien av Hjellegjerde ved hjelp av en fundamental verdsettelsesmodell. Verdsettelsen er basert på ekstern informasjon og den kunnskapen vi har tilegnet oss ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Tomra Systems ASA 

   Aunrønning, Kristian; Ohm, Magne (Master thesis, 2006)
   Vi har i denne utredningen verdsatt egenkapitalen til Tomra Systems ASA per 31.03.06 til 71,68 kroner per aksje. Dette gir oss et klart kjøpssignal da den ble omsatt til 52,50 kroner på dette tidspunktet. Verdiestimatet ...
  • Verdsettelse : en studie av Norsk Hydro 

   Nytveit, Trond Stian (Master thesis, 2007)
   Jeg har i denne studien verdsatt egenkapitalen til Norsk Hydro ASA per 1 januar 2007, slik selskapet vil fremstå etter fisjoneringen av olje- og gass divisjonen. For å beregne dette verdiestimatet har jeg benyttet meg ...
  • Verdsettelse av Schibsted 

   Birkeland, Mathilde; Hagen, Torill; Sortland, Anne (Master thesis, 2006-06-08)
   Denne utredningen tar for seg en verdsettelse av konsernet Schibsted. Verdsettelsesteknikken vi benytter er fundamental verdsettelse supplert med komparativ verdsettelse. Hvilke verdsettingsteknikk som skal benyttes, ...